Arv til mine, dine og våre barn

Arv til mine, dine og våre barn

I dagens samfunn er det svært vanlig med mine, dine og våre barn. Slike moderne familiekonstellasjoner kan skape flere arverettslige spørsmål og problemstillinger. 

En leser har stilt følgende spørsmål på vår blogg:

Jeg er gift. Min kone og jeg har ett felles barn. Vi eier hus og hytte. Jeg har tre barn fra før. Hvis jeg dør - vil barna automatisk ha rett på like stor del av farsarven, eller vil det barnet jeg har sammen med min kone arve en større del?

Arveoppgjør i to trinn

Ved en ektefelles død skal det først skje et ekteskapelig arveoppgjør mellom mann og kone. Ektefeller som utelukkende har felleseiemidler (verken særeie- eller skjevdelingsmidler), skal dele felles aktiva (formue + inntekter) og passiva (gjeld) i to like store "potter". Lengstlevende ektefelle blir sittende igjen med sin pott. Den andre potten utgjør avdøde ektefelles dødsbo, og skal deles mellom avdødes ektefelle og barn. 

Vår leser har i sitt spørsmål lagt til grunn at han faller fra først. Arveloven angir at hans kone skal arve ¼ av hans dødsbo, og minimum fire ganger grunnbeløpet i folketrygden (kr. 360.272). Det resterende av det han etterlater seg, skal deles likt mellom hans barn. I vår lesers eksempel innebærer det at hans fire barn vil arve like mye fra sin far. 

Fellesbarnet vil også arve sin mor når hun faller fra. Som nevnt sitter hun igjen med sin halvpart av felleseiet, i tillegg til den arven hun har mottatt fra sin mann. Ved hennes bortgang vil fellesbarnet arve alt hva hun etterlater seg. Etter begge ektefellers bortgang vil derfor fellesbarnet ha arvet langt mer enn mannens særkullsbarn , ettersom fellesbarnet mottar arv fra begge sine foreldre. 

Ved ektepakt og testament kan ektefeller sikre en annen fordeling av arven enn den som er skissert ovenfor, med visse begrensninger. Enkelte kan eksempelvis ha et ønske om å tilgodese sin kone og deres felles barn på bekostning av særkullsbarna, eller man kan ha et ønske om å begrense sin ektefelles arv mest mulig. Ved slike vurderinger vil vi anbefale våre lesere å ta kontakt med advokat for rådgivning.

Les også:
Kan eks´en bruke opp pengene?
Vent med å gi gaver/arveforskudd til barna
 

Jeanette Sandberg 3 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!