Bruk familievernkontoret for det det er verdt!

Bruk familievernkontoret for det det er verdt!

Temperaturen kan forståelig nok bli høy i saker som involverer barn. Typisk kan konflikten dreie seg om hvor barna skal bo og omfanget av samvær. Konfliktene oppstår gjerne når nye kapitler i barnas oppvekst og familiens liv skal begynne, som flytting og skolestart. 

Foreldre i konflikt får gjerne råd fra familie og venner som kanskje har gjennomgått lignende prosesser selv. Noen har en klar oppfatning av at den eneste løsningen for å få en avtale ekspartneren må forholde seg til, er å gå til retten. Men jo mer som kan løses av partene selv på familievernkontoret, jo bedre, sier advokat Nils Arild Istad.

Hvis partene ikke klarer å bli enige seg i mellom, må typiske spørsmål om samvær og bosted løses i retten. Det er viktig å være oppmerksom på at rettssaken kun vil handle om å løse disse spørsmålene. Noen har forventninger om at domstolene vil felle en dom over hvem som var årsaken til samlivsbruddet. I så fall vil disse bli skuffet, sier advokat Nils Istad. 

En dom om samvær og/eller fast bosted skal legge grunnlaget for en varig ordning for barna saken gjelder. Men eventuelle samarbeidsproblemer mellom ekspartnerne løses ikke. En dom stiller derfor vanligvis store krav til partene for at samarbeidet i etterkant skal fungere.

Noen har en klar oppfatning av at rettsvesenet har en slagside i barnesaker, at det stort sett er mor som trekker det lengste strået i barnesaker. Slik er det ikke, sier advokat Nils Istad. 

Det er altså ikke slik at rettssystemet er tilpasset kvinner i barnesaker, sier advokat Istad. Det er heller ikke noe flertall av fedre som henvender seg for å få hjelp, sier advokaten selv om frustrasjonen kan være stor, ikke minst i ulike nettdebatter. Mødre og fedre er likt representert på advokatkontoret. 

Dag Are Børresen 37 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!