Fortsatt foreldre!

Fortsatt foreldre!

Under konferansen #denviktigstestemmen snakket psykolog Frode Thuen om familievernkontorenes rolle. Han trakk frem kurset Fortsatt foreldre som et av de viktigste virkemidlene for å redusere antall langvarige konflikter etter samlivsbrudd. 

Samarbeid for barnas skyld er stikkord for Fortsatt foreldre, uavhengig av årsaken til at forholdet tok slutt. Her forteller psykolog Arve Bjelland Grov ved Homansbyen familievernkontor om hva Fortsatt foreldre handler om. 

Det er viktig å understreke at kurset Fortsatt foreldre ikke er terapi, og ikke noe gråtekurs med storforbruk av Kleenex. Dette er et undervisningsopplegg, som blant annet tar for seg vanlige reaksjoner hos barn, tips til hvordan kommunikasjonen mellom foreldrene etter bruddet kan gjennomføres uten at konflikten øker.  

Det er ikke vanlig, og ikke en forutsetning, at foreldrene går sammen på kurs. Begge foreldrene inviteres, men på hver sine kurs. Om en av foreldrene har meldt seg på Fortsatt foreldre, sørger familievernkontoret for å invitere den andre forelderen på det neste kurset. Hensikten er ikke å fordele skyld, sier psykolog Arve Bjelland Grov. 

Men er det mulig å få noen som er grunnleggende skeptiske til hverandre til å endre oppfatning gjennom dette kurset? I følge psykologen er konfliktnivået ganske høyt når en del kommer til kurset. Håpet og målet er å bidra til at folk i større grad klarer å se seg selv utenfra i konflikten og komme ut som en litt bedre forelder.

Undersøk hos ditt nærmeste familievernkontor når og hvor neste Fortsatt foreldre-kurs arrangeres. Kurset er i regi av Barne-, ugndoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og holdes ved en rekke familievernkontor landet over. 

Du finner også mer informasjon hos Bufdir .

Dag Are Børresen 37 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!