Gatejuristen starter rettshjelp for barn og unge

Gatejuristen starter rettshjelp for barn og unge

Gatejuristen har i mange år gitt rettshjelp til mennesker med rusproblemer. Nå står barn og unge for tur. 

Gjennom gratis og oppsøkende advokathjelp fra mer enn 150 frivillige over hele landet har Gatejuristen i mange år hjulpet mennesker som ellers ikke hadde gått til advokat. Nå vil Gatejuristen gi et tilsvarende tilbud, etter samme modell, til barn og unge. Her forteller Gatejuristens leder, Cathrine Moksness, hva Barnas Jurist er.

For at rettshjelpen til barn og unge skal bli best mulig, vil det neste året gå med til et forprosjekt der Gatejuristens rettshjelpere vil oppsøke barn og unge, på skoler og på nettet, for å bli bedre kjent med hva de trenger hjelp til. I tillegg skal det gjennomføres en landsomfattende rettshjelpsundersøkelse, forteller Cathrine Moksness.

Norge er et land der innbyggerne har mange rettigheter. Men mange er ikke klar over hvilke rettigheter de har, og mekanismene som skal sikre at også barn og unge får det de har krav på, mangler på flere områder. Sikkerhetsnettet er ikke godt nok i dag, mener Gatejuristen.

Gatejuristen startet som et rettshjelpstilbud til mennesker med rusproblemer. Derfor kan det virke litt underlig at ansvaret for å ivareta barns rettigheter skal ligge hos dem. Her forklarer Cathrine Moksness hvorfor Barnas Jurist er Gatejuristens oppgave.

Gatejuristen eiers av Kirkens Bymisjon. Extrastiftelsen har gitt penger til etablering av Barnas Jurist. HELP Forsikring har i flere år støttet Gatejuristens arbeid. Vi ser frem til å ta aktiv del i arbeidet med Barnas Jurist. 

Dag Are Børresen 37 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!