Foto: Haavind

Fra åpningen av Barnas Jurist under Arendalsuka 2016

HELP og Barnas Jurist = Sant!

HELP Forsikrings visjon har siden starten for 10 år siden vært å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest.

Vår vei mot dette målet går gjennom forsikring. Men vi når ikke alle. Gatejuristen når mange av dem som ikke ringer til HELP. Nettopp derfor er det lett å omfavne Gatejuristen, og vi har gjennom flere år hatt gleden av å støtte deres viktige arbeid.

Foto: Haavind

Fra venstre: Tamar Thorud (Barnas Jurist), Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Statssekretær Ove André Vanebo og Cathrine Moksness (Gatejuristen)

Barnas røst

I 2014 og 2015 mottok HELPs advokater hele 1 262 saker etter barneloven. Det er som kjent svært mange barn som opplever foreldrenes samlivsbrudd.

Og selv om advokatene våre alltid skal ha barnas beste for øye selv om de representerer mor eller far, gjør lang erfaring det bare tydeligere for oss at barn i mange tilfeller trenger noen som taler deres sak. Så da Gatejuristen inviterte HELP med i prosjektgruppa for Barnas Jurist, var det enkelt å svare ja. 

Barn trenger i enda større grad enn voksne veiledning og kontakt med noen som kan fortelle hvilke rettigheter de har og hvilken hjelp de kan få, og at utfordringene deres også har med juss å gjøre. Derfor har vi gjort det til vårt samfunnsoppdrag å styrke barnas rettsstilling i samfunnet. Våre advokater bidrar av sin tid til å jobbe i Barnas Jurist, og derfor var HELP stolt deltaker under åpningen av Barnas Jurist under Arendalsuka 2016.

Foto: Haavind

Vi håper at Barnas Jurist vil nå ut til hele landet og løfte barns rettsstilling i Norge i årene som kommer!

Johan Dolven 4 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!