Kan du selge eiendom fra uskifteboet?

Kan du selge eiendom fra uskifteboet?

Svaret er ja, men man bør innhente takst eller verdivurdering for å fastsette "rett pris", og eventuelle fradrag for bruks- eller borett. Da har man gjort det som måtte forventes for å finne riktig markedspris og viser samtidig at det ikke var meningen å gi noen gave til mottaker.

Avtales bo- eller bruksrett bør dette tinglyses som en heftelse på eiendommen. Skal det gis kreditt ved salget, bør man lage en klar låneavtale hvor det fastsettes vilkår (renter og avdrag) og sikre kreditten med pant i eiendommen. Man bør være nøye på å etterleve avtalen i ettertid.

Man bør være varsom med å ta høyde for noen "slektskapsrabatt". Denne bør i såfall være vel fundert, og man bør være villig til å ta risikoen for at hele overdragelsen kan omstøtes om man har gjort feilvurderinger. 

Kontakt arverettsadvokat

Det anbefales at man kontakter en arverettsadvokat som kan utforme, sikre og gjennomføre avtalen. Dette er en begrenset kostnad, og kyndig bistand kan redusere betraktelig risikoen for tvist i ettertid.

Innkall gjerne til et familiemøte eller skriv og orienter alle arvinger om den forestående transaksjonen. En slik åpenhet gjør transaksjonen mindre mistenkelig. I tillegg gir man da alle arvinger kunnskap om overføringen, slik at et søksmål om omstøtelse må gjøres innen ett år.

Vurder alternative løsninger, gjerne i samråd med arverettsadvokat. Husk at det er helt greit å gi arveforskudd så lenge alle får likt eller alle har gitt sitt samtykke. Kan man komme til en omforent avtale om arv som alle er fornøyd med? 

Et annet alternativ, hvis man ønsker å forfordele noen av arvingene, er rett og slett å gjennomføre et skifte av uskifteboet. Lengstlevende har da selv krav på ektefellearv som i dag etter loven utgjør ¼ av boet etter førstavdøde (men minst 4G). Når boet er skiftet står lengstlevende fritt til å gi gaver og arveforskudd. Dog bør man være oppmerksom på skillet mellom døds- og livsdisposisjoner.

Les også:
Kan man gi bort fast eiendom fra et uskiftebo?  

Siri Besikiotis Horn 3 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!