Mistenker du ulovlig gavesalg fra den som sitter i uskifte?

Mistenker du ulovlig gavesalg fra den som sitter i uskifte?

Er situasjonen preget av hemmelighold og man er usikker på om eiendommen faktisk er overført, kan man kontakte Statens Kartverk og få oppgitt hva som er tinglyst på eiendommen. Spør om hjemmelsoverføring, kjøpesum, om det er fritt salg eller gave, og om det er tinglyst bruksrett eller pantesikkerhet som heftelse på eiendommen. 

Mistenker man at eiendommen er verdsatt for lavt, kan man selv ta kontakt med takstmann eller megler og be om en objektiv verdivurdering av eiendommen. Avklar først om du får tilgang til eiendommen, men om det nektes kan man likevel få en viss markedsanalyse. Er det stort avvik mellom vurderingene, kan det være lurt å innhente ytterligere verdivurderinger.  

Mener man at det er foretatt et gavesalg har man som regel to valg; man kan rette krav om tilsvarende arveoppgjør/ avkortning av arv, jf arveloven § 21 eller omstøtelse, jf arveloven § 19. 

Frist for å kreve omstøtelse

Skal man kreve omstøtelse, må man passe på at det er en spesiell søksmålsfrist som gjelder fra ett år etter at arvingen fikk kunnskap om gaven. Man bør derfor følge opp saken raskt og kontakte advokat for å sikre kravet videre. Kravet må rettes både mot den som sitter i uskiftet bo og mottaker. Er lengstlevende allerede død må kravet som regel meldes mot boet/ øvrige loddeiere i tillegg til mottaker. 

Krav om tilsvarende arveoppgjør må rettes mot lengstlevende så lenge denne sitter i uskifte. Er boet under skifte rettes krav om avkortning av arv mot arvingen som er mottaker.

Les også:
Kan du selge eiendom fra uskifteboet?  
Kan man gi bort fast eiendom fra et uskiftebo?  

Siri Besikiotis Horn 3 blogginnlegg

Rådene vi gir i blogginnlegg er generelle, og ikke ment som uttømmende informasjon om juridiske tema. Våre råd kan dermed ikke automatisk anvendes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat. Selv om vi ikke har kapasitet til å besvare spørsmål om enkeltsaker på bloggen, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til blogg@help.no!