Budstikka: Advarer mot uklare ord

Små nyanser blir kilde for store krangler mellom boligkjøpere og -selgere.

Advokatenes råd er krystallklart: Slå deg aldri til ro med din egen tolkning av hva som står i takster og salgsprospekter når du er på boligjakt. Spør selger hva som er ment! – Folk  legger  ulike  ting  i de samme  ordene, sier advokat Silje Andresen i HELP Forsikring og spesialist seg på tvister som oppstår etter boligkjøp, og da på kjøpernes side.

– Når uttrykk som «oppusset» brukes vil mange anta at innholdet er det samme som «rehabilitert». Andre vil mene at «oppusset» bare handler om overflater, sier Andresen. – Det er neste farlig å gå inn i ord som omtaler skjønnsmessige vurderinger og subjektive oppfatninger, mener hun. – Og ofte brukes ubestemte ord som «koselig», «sjel», «potensial». Sammen etablerer ordene et totalinntrykk og kanskje en forventning om at boligen har holder en  viss teknisk standard, uten at teknisk stan- dard  er nevnt med  et ord,  sier Andresen.

– Kranglene utløses gjerne av ord som ikke er juridiske betegnelser, og der den ene tolkningen ofte ikke er noe riktigere enn en annen. Jeg vil for eksempel anta at folk flest tolker «oppusset» og «rehabilitert» som det samme, sier advokat Ola Fæhn fra Bekkestua  i Forbrukeradvokaten.

Problemet er at domstolene ikke alltid er enige. For «Rehabilitert» antas å omfatte mer enn overflatebehandling. På samme måte forutsettes «nytt» å bety «fra de siste ett til to årene» mens «nyere» kan brukes om arbeider gjort for opp til fem til ti år siden.

– Dukker ordet «egeninnsats» opp, bør man være på vakt, sier Fæhn. Ord som «overflateoppusset» likeså. – Still alltid spørsmål til selger og megler om hvem som har gjort hva i huset du vurderer å kjøpe, sier Fæhn.