Deler på hytta, ikke vedlikeholdet

Jeg eier hytte med en nevø og niese, og blir sittende med alt vedlikeholdet. Dette gidder jeg ikke lenger. Hva kan jeg gjøre når de ikke hører på meg?

Advokatens svar: 

Dette er et spørsmål om nødvendig vedlikehold. Du utgjør ikke flertallet i sameiet. Derfor kan du godt innkalle til dugnad, men i den grad de ikke bidrar, trenger ikke du å gjøre det heller. Et problem er at det er høyst subjektivt hva som er nødvendig vedlikehold. Det kan for eksempel være delte meninger om råtne planker må skiftes, eller ei.

Hvis sameiet fungerer så dårlig, kan du foreslå at sameiet oppløses, og at hytta selges. Alternativt kan nødvendig arbeid kanskje settes bort. Kostnader til nødvendig vedlikehold fordeles da som hovedregel etter størrelsen på den enkeltes eierandel.