Eiendomsrett ut i saltvann

Vi har ei hytte med egen strandlinje. Hvor går grensen ut i vannet? Er det noen forskjell der vi har et skjær utenfor i eiendommens sør-/sørvestlige hjørne?

Advokatens svar:

Eiendomsrett ut i saltvann går vanligvis ut til marbakken, det vil si til punktet hvor det blir markant dypere. Der det ikke er marbakke, går eiendomsretten ut til to meters dybde målt ved middels lav vannstand.

De samme prinsippene gjelder for skjær enten de gjennom oppmåling er definert å ligge til en spesiell eiendom, eller de som følge av marbakken/dybden ligger innenfor en eiendomsgrense ut i vannet.