Grensene til hyttetomta

Vi finner ikke grensemerkene til hyttetomta vår. Det står veldig uklart i skylddelingen fra 1936 at grensen går fra kryss i fjell til kryss i fjell. Vi trenger å få fastsatt dette da naboen elger seg innpå oss. Hva gjør vi?

Advokatens svar: 

Som ved alle forhold mellom naboer, bør dere først ta en prat. Klarer dere ikke å bli enige om hvor grensene går, er det ikke noe poeng i å få kommunen til å måle opp.

Dere kan heller begjære grensegangssak for jordskifteretten. Kostnaden for en slik jordskiftesak avhenger av antall parter og lengde på grenser. Hvor det kun gjelder uklar grense mellom to hytteeiendommer, vil gebyr vanligvis utgjøre i overkant av 10 000 kroner, og det deles normalt likt mellom eiendommene.