Grunneiers forkjøpsrett til festetomt

Grunneier har i vår festekontrakt forkjøpsrett til hytta. Vi kjøpte hytta i 1989 og da benyttet han den ikke. Kan han det?

(Og ville det vært noen forskjell om det hadde vært i 1996?)

Advokatens svar:

Det er vanlig at grunneier forbeholder seg forkjøpsrett til festetomter. Om han fortsatt har slik forkjøpsrett må tolkes. Den kan være i behold selv om festeretten har blitt overdratt tidligere. Det som her er sikkert, er at forkjøpsretten ikke bortfaller som følge av bestemmelsen om lengstetid på 25 år i løysingslova § 6, jf. § 23. Der er det gjort unntak hvor forkjøpsretten gjelder tomt som er utskilt fra grunneiers eiendom, eller hvor tomtene er egnet til å slås sammen. Det spiller således ingen rolle om hytta er kjøpt i 1989 eller 1996.

(I festeforhold er det ikke alltid gitt at de samme kontraktsregler gjelder, som i kontraktsretten for øvrig. Rettspraksis viser at lovregler om forkjøpsrett passer dårlig i festeforhold på grunn av den spesielle avtalekonstruksjonen.)