Hvor lenge varer en personlig forkjøpsrett?

Onkel har forkjøpsrett til vår hytte, tinglyst i 1985 da mor kjøpte han ut. Nå skal vi selge og han hevder at han vil kjøpe vår hytte for takst, som er 5 millioner. Vi har fått et bud fra naboen på 7 mill.

Hva gjør vi?

Advokatens svar: 

Ettersom det her synes å være en personlig rettighet, er forkjøpsretten sannsynlig bortfalt fordi den er eldre enn 25 år, jf. løysingslova § 6 . Etter overgangsbestemmelser i § 23 falt slike eldre løsningsretter bort 01.07.2015.

Onkel må eventuelt dokumentere at det stiller seg annerledes. Gitt at forkjøpsretten likevel skulle bestå, vil betingelsene komme an på hva forkjøpsretten innebærer. Står det "til takst", forutsettes det at salgsprosess med budrunder ikke igangsettes. Normalt ville han derimot måtte trå inn i høyeste bud.