Ikke råd til pålagt utbedring

Det nye kloakkanlegget i hytteområdet er kostnadsberegnet til kr 200.000 pr. hytte. De pengene har ikke jeg og jeg er så gammel at jeg heller ikke får lån. Hva kan jeg gjøre med det?

Advokatens svar:

I og med at kommunen har pålagt utbedring og/eller tilknytning, må nok dette gjøres. Avløpsanlegget vil koste penger uansett om det skjer enkeltvis eller i felles regi, og hvis det er lovlig vedtatt, er du som velmedlem pliktig til å delta.

Hytta kan med andre ord bli for kostbar å beholde.