Mistet parkeringsplass

Siden 1975 har vi parkert to biler rett utenfor tomtegrensen vår etter muntlig avtale med tidligere grunneier. Nå er denne biten solgt uten vårt vitende til naboen i nord, som nekter oss å parkere der.

Alternativt at vi inngår en leieavtale på kr 5.000 pr år. Kan han det?

Advokatens svar:

Hvis du ikke kan dokumentere en slik rettighet, kan det være vanskelig å sannsynliggjøre at parkeringen bygger på varig avtale, og ikke kun på en midlertidig tålt bruk. Dersom du kan sannsynliggjøre at du hadde en avtale om varig, vederlagsfri bruk, kan ikke ny eier uten videre oppheve rettigheten. 

Ettersom det er naboen i nord som har overtatt arealet, antas det at han kan ha vært kjent med deres parkering. I så fall kan han vanskelig sies å ha vært i god tro. Uten bekreftelse fra tidligere grunneier, synlig avmerking e.l. kan dette likevel bli vanskelig. Hvis grunnlaget virker tynt, kan det være grunn til å forhandle om en avtale. Parkering i hytteområder kan være gull verdt. Gå gjerne til en spesialisert advokat for en vurdering av saken før du tar kontakt med naboen igjen. Da kan du kanskje finne ut hvilken forhandlingsposisjon du er i. Men du kan spare både tid og penger om du klarer å håndtere dialogen på egen hånd.