Når utsikten forsvinner pga. naboens trær

Da vi kjøpte hyttetomta av grunneier i 1968 hadde vi flott utsikt til sjøen og sol fra morgen til kveld. Nå ser vi ikke sjøen lenger og sola forvinner kl 18.

Alle trærne som skygger for sol og utsikt ligger på grunneiers eiendom. Grunneier, som er barnebarn til han vi kjøpte av, forlanger kr. 300.000 for å hogge trærne.
Kan han det?

Advokatens svar:

Dette er et spørsmål om rettigheter etter naboloven, ikke om pris. Naboloven har en egen bestemmelse om trær i § 3, mens § 2 i korte trekk sier at naboer ikke skal påføre hverandre urimelig ulempe. 

Utgangspunktet er at trær som står nærmere opparbeidet del av nabotomta enn en tredel av høyden, kan rammes av § 3. (for eksempel et ni meter høyt tre som står nærmere enn tre meter). Det blir uansett en interesseavveining mellom den enes behov for å beholde trærne, og den andres behov for å få dem fjernet. I mange tilfeller kan en rimelig løsning være å beskjære grener, eller tynne ut ved felling av enkelte trær. 

Dersom du ikke kan kreve trærne fjernet, kan dere i stedet forhandle om pris og inngå en avtale. Prosessrisiko på begge sider kan gi grunnlag for en avtale begge kan leve med. Ofte kan det lønne seg å tilby seg å dekke kostnadene til felling og bortkjøring selv, men sørg i så fall for å ha en skriftlig avtale før du setter i gang. Ta også høyde for at det vil gro igjen etter hvert.