Nytt søppelanlegg rett ved hytta

Det er satt opp et stort felles søppelkasseanlegg ca. 100 meter sør for hytta vår. Dette ødelegger vår fine utsikt til sjøen og lukter vondt. Kan de anlegge et slikt anlegg uten å varsle naboene?

Advokatens svar:

Nei, et slikt anlegg kan ikke opprettes uten at nærliggende naboer er varslet og kommunen har gitt tillatelse, men alle i området må ikke nødvendigvis varsles.

Det at anlegget ikke holdes i orden og er til sjenanse, kan uansett rammes av naboloven § 2 . Det må tas opp med de det gjelder, og eventuelt kommunen hvis det ikke skjer noen bedring. Se også lokale renovasjonsbestemmelser.