Rett til å bruke båtplass

Vi har hatt båtplass på en brygge bestefar bygde i 1965, etter tillatelse fra grunneier den gang. Dagens grunneier nekter oss å bruke brygga, da vi hverken har noen tinglyst rett eller annen dokumentasjon.

Kan han det?

Advokatens svar:

Et naturlig sted å starte her er å se på, og tolke, bryggerettighetens innhold, herunder for hvem den gjelder. Det er utfordrende når ingenting er skrevet ned, men at det har vært en avtale, synes lite tvilsomt ettersom din bestefar fikk bygge brygga. 

Spørsmålet er om brygga kun var ment til bruk for din bestefar (personlig), eller også hans etterkommere. Ei brygge bygges jo gjerne for å vare. Dette kan brukes som holdepunkt for at rettigheten ikke var personlig, men tilligger eiendommen dere har overtatt som en varig rett. Tinglysing spiller bare en rolle hvis dagens grunneiere har kjøpt eiendommen i god tro om at de også overtok brygga, så det er nok ikke avgjørende her. Manglende skriftlig avtale kan også avhjelpes av hevd. For synlig innretning, som en brygge jo er, er hevdstiden 20 år.