Salg av hytte ved skilsmisse

Vi har vært gift i 30 år. For 20 år siden arvet jeg hytta i Sandefjord etter mine foreldre. For 15 år siden bygde vi om hytta for 2 millioner som vi lånte i banken. Dette er nå nedbetalt. Nå vil kona skilles.

Megler har vurdert hytta til ca. 12 millioner. Jeg mener at jeg skal ha hele salgssummen, kona mi hevder at hun skal ha halvparten. Hva er riktig?

Advokatens svar:

Vi forutsetter felleseie og at byggelånet er nedbetalt av felleseiemidler. Utgangspunktet er hyttas verdi før og etter ombygging. Mannen kan skjevdele (holde utenfor likedeling) den prosentvise verdien av hytta før ombygging. Det resterende deles likt: 

Antatt verdi før ombygging: 7 mill.
Antatt verdi etter ombygging: 10 mill. 

Antatt verdi på delingstidspunktet: 12 mill. 

Mannen skjevdeler 70 %, dvs. 8.4 mill. Resterende 3.6 mill. deles likt (1.8 mill. på hver). Mannen får totalt 10.2 mill., kona 1.8 mill.