Tapt utsikt og bråk fra måker

Naboen plantet et morelltre foran vår hytte i 1975. Vi har mistet sjøutsikten og det er et voldsomt spetakkel fra måker som ribber treet. Kona mi har snakket med naboen for å få han til å beskjære treet, uten å lykkes.

Hva kan vi gjøre?

Advokatens svar:

Spørsmålet ligner på det forrige, Utsikt forsvant pga. naboens trær , men i tillegg til tapt utsikt kommer støy fra måkene. Domstolene vektlegger hva "folk flest" vil bli sjenert av.

Normalt tillates frukttrær, og disse tiltrekker seg fugler. Grener som krysser tomtegrensen, kan nok her uansett beskjæres. Etter naboloven § 12 skal imidlertid naboen først varsles. Generelt er det likevel slik at vegetasjon som gror til med tiden, er enklere å gjøre noe med enn skogen som "alltid" har vært der.