Tvangsoppløsning av sameie

Vi eier ei hytte sammen med min svoger og svigerinne. Hytta på Tjøme er verdt ca. 20 mill. Nå vil de selge, men det vil ikke vi, og vi har ikke råd til å kjøpe dem ut. De truer med tvangsoppløsning av sameiet.

Advokatens svar: 

Sameiere har rett til å komme seg ut av sameiet. Blir dere ikke enige om frivillig salg, eller har mulighet til å kjøpe hverandre ut, kan den som vil ut begjære tvangsoppløsning etter sameieloven § 15 .

I praksis er det vanskelig å dele eiendommer likt. Derfor blir svaret ofte tvangssalg til høystbydende. Det er trolig ingen tjent med, så hvis dere ikke har mulighet til å overta den andre sameieandelen er det trolig bedre å enes om et frivillig salg.