Utbedring av felles kloakk når én grunneier nekter

Kommunen har pålagt vårt vellag å utbedre kloakkavløpet. Vi har mulighet til å få et nytt felles anlegg til det kommunale nettet, men nå...

..har én grunneier satt seg på bakbeina og vil ikke la oss grave over hans eiendom. Kan han det?

Advokatens svar: 

Det bør først sjekkes om vellagets vedtekter kan inneholde bestemmelser om at alle grunneiere er forpliktet til å være med på denne type felles løsninger. 

Vellet må i alle tilfeller ha et rettslig grunnlag for å kunne grave på annen manns eiendom. Hvis det ikke har det gjennom avtale, må det vurderes om det er nødvendig å ekspropriere rett til å legge rør over denne eiendommen, eller om det finnes alternative løsninger. Rør bør uansett legges til minst mulig ulempe for berørte eiendommer. 

Kommunen antas ellers å kunne bidra gjennom særskilt pålegg til denne grunneieren om å koble seg til felles anlegg.