Skattefri utleie av deler av egen bolig

Utleieinntekter fra egen enebolig, leilighet eller tomannsbolig er skattefrie når eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter utleieverdien.

Med utleieverdi menes en normal utleieverdi for leiligheten/boligdelen på det frie markedet til det formål arealene er brukt til. Dersom man leier ut hele eller en større del av boligen er kun inntekter opp til kr. 20 000,- skattefrie.

Flermannsboliger

Utleieinntekter fra flermannsboliger er alltid skattepliktige. Det gjelder selv om eieren bruker minst halvparten av boligen som egen bolig.
Som flermannsbolig anses bolig med 3 eller flere familieleiligheter eller bolig med 2 familieleiligheter og én eller flere selvstendige hybler. 

Selvstendig hybel

En selvstendig hybel må ha egen inngang og eget toalett. En hybel som har felles inngang/toalett med annen boenhet, er uselvstendig. 

Familieleilighet

For at en boenhet skal kunne karakteriseres som en familieleilighet, kreves det vanligvis at boenheten er av en slik karakter at den er egnet som en permanent bolig for en familie med to voksne og ett barn.

Krav på fradrag

Dersom man ikke oppfyller vilkårene for skattefri utleie er skattesatsen 25 prosent. Man har imidlertid krav på fradrag for nødvendige utgifter som for eksempel kommunale avgifter, forsikringer og vedlikehold. Man kan da også kreve avskrivninger for innbo dersom man leier ut helt eller delvis møblert.

Les også:
Skal utleier justere leien? Er det lov da?  
Oppsigelse av leieavtale for bolig - hvilke rettigheter har du  
Mange leier (ut) uten kontrakt