Saker vi har løst

Feil ved el-anlegg i "totalmodernisert" enebolig

Rett etter overtakelsen oppdaget kjøperne at jordfeilbryteren ofte slo inn. De tilkalte elektriker, som blant annet oppdaget at det var brukt feil ledninger flere steder i boligen. Sikringsboksen var tuklet med slik at selv om en sikring...

Les mer »
Setningsskade, feil avløp og bad

Eneboligen i Larvik var av eldre dato, 1921, men nylig vesentlig ombygd, påbygd og oppgradert, markedsført med "meget god standard".

Les mer »
Carporten raste sammen

Ekteparet kjøpte en flott halvpart av en tomannsbolig med carport. Kjøpesummen var kr 2,8 millioner. Men carporten tålte ikke snø.

Les mer »
Kjøp av ny leilighet hevet

Verken seksjonering eller byggemelding var i orden da leiligheten i Trondheim ble solgt. Saken endte med at kjøpsavtalen ble hevet.

Les mer »
Problematisk naboforhold

Vår kunde flyttet til hus på landet. Nærmeste nabo var en gårdbruker med mange hundre mål og som blant annet drev med bier. Etterhvert oppstod det noen mindre uoverensstemmelser mellom naboene.

Les mer »
Hagen kunne bli snuplass - kjøpet hevet

Hvis reguleringsplanen ble realisert, ville eiendommen bli ødelagt. Kjøper hevet avtalen, ble saksøkt av selger, men vant frem i tingretten.

Les mer »
Taket var ikke nytt, likevel

I kontraktsdokumentene ble bygården beskrevet som totalrenovert inn- og utvendig i 2007. Det var også opplyst om "nytt tak", men våren etter overtakelsen ble yttertaket vurdert som modent for utskifting.

Les mer »
Uenige om depositum

Leieboeren flyttet før kontrakten utløp, men nektet å betale full leie. Nå er utleier gitt fullt medhold i tingretten.

Les mer »
Musene ødela for 2 millioner kroner

Museskader gjorde at hele hytta i praksis måtte rives innvendig og bygges på nytt. Til sammen må selgers forsikringsselskap ut med rundt 2 millioner kroner.

Les mer »
Førstegangskjøp med forviklinger

Huset var fra 1966, men taket var heldigvis skiftet ut. Hadde det bare vært riktig gjort.

Les mer »
Basseng i garasjen

Kjøperne fant garasjen oversvømt da de kom hjem fra påskeferie, og mente at selger burde ha opplyst om feil fall på tomta. Kjøper gikk til sak, men fikk ikke medhold i retten. Selger, som hadde bodd i huset i mer enn 30 år, ble trodd på...

Les mer »
Nyere hyttebad uten membran

Tomta hadde to hytter og anneks, ”renovert de senere år”, jf. opplysninger gitt i salgsdokumentene. Det var ikke utført ufaglært arbeid. Selger var faglært tømrer, og hadde gjort renoveringsarbeidene selv.

Les mer »
Prisavslag for skjevt kjøkkengulv

Kjøper reagerte på kjøkkengulvet på visning, men selger avkreftet at det var skjevt. Gulvet ble kontrollmålt og funnet i orden, og kjøper slo seg til ro med det.

Les mer »
Uriktig om nabogrensen

På visningen fikk kjøper vite at tomtegrensen gikk mer enn 4 meter fra terrassen. I virkeligheten var den bare en halv meter unna. Med advokathjelp fikk kjøperen prisavslag.

Les mer »
Selger ville ikke flytte

Dagen etter at budet var akseptert, angret en av selgerne (skilt par). Hun hevdet da at budet ikke var akseptert, og ønsket å bli boende i huset.

Les mer »
Feil ved el-anlegg

Leiligheten i Oslo kostet 1.85 million kroner og var nyoppusset med delvis nytt elektrisk anlegg.

Les mer »
Hadde ikke adkomst til huset

Kjøperen ble engstelig da han oppdaget at han manglet bruksrett til veien hjem. Dessuten var gjerdet mot naboen plassert feil. Med advokathjelp ble grensejustering foretatt og veiretten tinglyst.

Les mer »
Omregulering fra næring kostet 246 000

Kjøper fikk leiligheten på tvangssalg. Senere innrømmet selger at den ikke var godkjent som bolig.

Les mer »
Loftet ulovlig innredet

På loftet i eneboligen var det to soverom. Etter tilsyn fra kommunen et halvt år etter overtakelsen ble kjøperen oppmerksom på at de innredede loftsrommene ikke var byggemeldt.

Les mer »
Felleskostnadene økte uten at kjøper fikk vite det

Selgeren av leiligheten fortalte ikke at borettslaget hadde vedtatt oppgradering av rørsystemet i gården.

Les mer »