Saker vi har løst

Ny leilighet endte i lagmannsretten

Totalt måtte selger, som også var utbygger, ut med mer enn 500 000,- etter at han anket saken til lagmannsretten og tapte. Saken gjaldt feil ved bad og ventilasjon.

Les mer »
Fikk arven hun hadde rett på

Da faren døde fikk datteren beskjed fra farens nye ektefelle om at arven ville bli minimal. Faren hadde skrevet testamente til fordel for sin nye kone.

Les mer »
Strandlinjen ikke privat, likevel

Den "unike beliggenheten" viste seg å være inntil friområdet ned mot vannet, ikke med tomt ned til vannet slik salgsdokumentene ga inntrykk av.

Les mer »
Hjemmelaget elektrisk anlegg i borettslag

Kjøper opplevde at sikringene gikk hele tiden. Det ble raskt avklart at det elektriske anlegget var egeninnsats. Kostnadene ble dekket fullt ut.

Les mer »
Førstegangskjøp med forviklinger

Huset var fra 1966, men taket var heldigvis skiftet ut. Hadde det bare vært riktig gjort.

Les mer »
Prisavslag for feil ved eldre bad

Selv om badet var 13 år gammelt, fikk kjøper prisavslag fordi feilen skyldtes ufagmessig håndverk, ikke normal slitasje. Dessuten hadde lekkasjen åpenbart vært der en stund.

Les mer »
Hvem har bruksrett til hytta?

Selv om kunden hadde arvet hytta av sin mor, var det livsvarig bruksrett på den som kunden var bekymret for om kunne overføres til mors nye samboer.

Les mer »
Soverommet forsvant

I en del tilfeller viser det seg at den faktiske innredningen av boligen ikke stemmer overens med hva som er offentlig godkjent hos kommunen. Strenge krav til lys, rømningsveier, med mer, kan gjøre endringer vanskelige eller umulige å få...

Les mer »
Uklare tomtegrenser ga prisavslag

I salgsoppgaven var tomtas størrelse riktig. Men grensene gikk ikke der man skulle tro, for eksempel der hekken sto. Blant annet gikk den tvers gjennom carporten. Saken løste seg før behandling i lagmannsretten. Selgersiden bekostet utvi...

Les mer »
Rotter i huset

Rekkehuset fra 1974 ble solgt uten negative opplysninger. Etter overtakelsen kom en ubehagelig lukt på kjøkkenet. Kjøper demonterte deler av kjøkkenbenken og fant til sin forskrekkelse to rottelik.

Les mer »
Ikke ansvar for sønnens surfing

HELPs kunde med advokatforsikring fikk uventet regning på kr 7 000. Sønnen hadde lagt igjen mobilnummeret sitt på en nettside, uvitende om de økonomiske følgene.

Les mer »
Nyere hyttebad uten membran

Tomta hadde to hytter og anneks, ”renovert de senere år”, jf. opplysninger gitt i salgsdokumentene. Det var ikke utført ufaglært arbeid. Selger var faglært tømrer, og hadde gjort renoveringsarbeidene selv.

Les mer »
900 000 kr i prisavslag

Det ble raskt avdekket grove feil, blant annet manglende vindsperre i hele huset og feilisolert, innredet kjeller med store fuktskader.

Les mer »
Nytt bad uten membran

Eneboligen til kr 2 630 000 fra 1963 var påkostet med nytt bad og vaskerom, men det var opplyst ved salget at "ytterligere påkostninger må påregnes."

Les mer »
Selger ville ikke flytte fra leiligheten

Selger hadde skrevet under på kontrakten, men ved overtagelse nektet han plutselig å flytte ut fra leiligheten. Leiligheten var kjøpt for 2,7 millioner.

Les mer »
Taket var ikke nytt, likevel

I kontraktsdokumentene ble bygården beskrevet som totalrenovert inn- og utvendig i 2007. Det var også opplyst om "nytt tak", men våren etter overtakelsen ble yttertaket vurdert som modent for utskifting.

Les mer »
Ny hytte med feil

Ekteparet kjøpte ny, "nøkkelferdig" hytte. Dette stemte bare delvis. Ved overtagelsen gjensto diverse arbeider, tetting rundt vinduene, el-arbeider, med mer. I tillegg var taket konstruert uten tilstrekkelig lufting.

Les mer »
Mye støy ga heving

Etter innflytning viste det seg at støynivået i leiligheten var svært sjenerende, dag som natt. Leiligheten på Sunnmøre var kjøpt for 1,6 millioner.

Les mer »
Skjulte gammel skade med ny overflate

Da kjøperen skulle bytte lister på kjøkkenet i borettslagsleiligheten, oppdaget han fuktskader på veggen bak.

Les mer »
Ny kjeller, gammel drenering

Eneboligen i Sandefjord fra 1926 ble kjøpt for snaut 4.3 millioner kroner. Kjelleren var nyinnredet i 2003, men det var gitt risikoopplysninger om manglende/eldre drenering.

Les mer »