Saker vi har løst

Kaldloft ble våtloft

Få uker etter overtakelsen vinteren 2012 oppdaget kjøper fuktighet i knekottene på begge sider av loftsetasjen. Isolasjonen i taket var fuktig.

Les mer »
Mine, dine og våre barn

Vår kunde hadde et anstrengt forhold til sin tidligere ektefelle, som han mente saboterte ordningen om samvær med barna. Han ønsket en bedre og tydeligere avtale på dette.

Les mer »
Uklare tomtegrenser ga prisavslag

I salgsoppgaven var tomtas størrelse riktig. Men grensene gikk ikke der man skulle tro, for eksempel der hekken sto. Blant annet gikk den tvers gjennom carporten. Saken løste seg før behandling i lagmannsretten. Selgersiden bekostet utvi...

Les mer »
Dokumentavgift ved overføring av bolig?

I forbindelse med samlivsbrudd lurte en kunde på om han måtte betale dokumentavgift når skjøtet på felles leilighet ble overført til samboeren.

Les mer »
Støttemuren måtte bygges om for 1 million

Selgeren hadde ikke byggemeldt arbeidene med støttemur og overbygg til terrassene. Det ble kostbart.

Les mer »
Utleiedelen var ikke godkjent

Huset var solgt med utleiedel over garasjen. Markedsverdien var justert opp på grunn av denne inntektsmuligheten. Så viste det seg at leiligheten ikke var godkjent.

Les mer »
Biloppstillingsplassen fulgte ikke med

Seksjonen var solgt med biloppstillingsplass. Denne viste seg å tilhøre naboen. Saken løste seg ved at selger kjøpte plassen av naboen etter at kjøper hadde kontaktet advokat.

Les mer »
2.2 millioner i rettsforlik for skader på nytt hus

Selgeren hadde ikke midler til å betale prisavslag for de omfattende manglene ved huset. Med advokathjelp ble tidligere salgsledd gjort ansvarlig.

Les mer »
Rettsmekling om "nyere bad"

I følge annonsen på finn.no hadde borettslagsleiligheten "nyere bad", og det var nytt sluk og soilrør. Men tett var det ikke, og veldig uklart hva som var fagarbeid og egeninnsats. Kjøper tapte i tingretten, men saken ble forlikt på 210...

Les mer »
Stadig nye feil og mangler

Selgers eierskifteforsikring utbetalte 270 000 kroner til kjøperne. Dette var langt fra nok til å dekke utbedring av manglene. Selskapet ønsket heller ikke å delta i rettsmekling for å se om tvisten kunne forlikes. Kjøperne var derfor av...

Les mer »
Mange feil i nesten ny leilighet

Hele gården fra 1939 ble totalrenovert i 2007. Likevel har det jevnlig dukket opp feil som har gjort at reklamasjonsprosessen først nå er over, med prisavslag på mer enn en halv million kroner som resultat.

Les mer »
Ny hytte med feil

Ekteparet kjøpte ny, "nøkkelferdig" hytte. Dette stemte bare delvis. Ved overtagelsen gjensto diverse arbeider, tetting rundt vinduene, el-arbeider, med mer. I tillegg var taket konstruert uten tilstrekkelig lufting.

Les mer »
Ektepakt og særeie

Mannen hadde vært gift før, og hadde gått gjennom et på alle måter kostbart samlivsbrudd.

Les mer »
Hvem har bruksrett til hytta?

Selv om kunden hadde arvet hytta av sin mor, var det livsvarig bruksrett på den som kunden var bekymret for om kunne overføres til mors nye samboer.

Les mer »
Flott bad, så lenge det ikke ble brukt

Boligsalgsrapporten fortalte at badet var strippet ned og renovert av fagfolk i 2011. Det samme gjorde prospektet. Men sluket var gammelt, og rørgjennomføringene utette. Ingenting av dette fremgikk av salgsdokumentene.

Les mer »
Hytte med råteskader

Hytta var noen tiår gammel. Det var opplyst om en gammel vannlekkasje, som skulle være utbedret. Men på overtakelsen ble det oppdaget omfattende råteskader under hele hytta.

Les mer »
Fukt i kjelleren

Eneboligen fra 1996 ble kjøpt for 4.7 millioner kroner. Leieboeren oppdaget etter en tid at det var fukt i kjelleren som ga helseproblemer.

Les mer »
Hagen ble borte

Boligen på Rodeløkka i Oslo var solgt med egen, inngjerdet hage. Kjøpesummen var kr 6 050 000. Salgsoppgaven opplyste: "Hage med gressplen, bed og busker." Det viste seg raskt at den inngjerdete hagen egentlig var kommunal eiendom.

Les mer »
Avtale om familiehytta

Vår kunde hadde arvet en hytte ved sjøen og hadde deretter overført andeler av denne på sine to barn. Disse var nå blitt myndige.

Les mer »
"Solrik" balkong hadde bare skygge

I salgsoppgaven var det bilde av en solseng på terrassen, og den ble omtalt som "solrik". Men sol var det ikke. På vegne av kjøperne gikk HELP til sak mot selger. Dessverre fikk ikke kjøperne medhold i retten. Dommeren la blant annet vek...

Les mer »