Feil om utleiedel

Forrige gang huset ble solgt, var det opplyst at sokkelleiligheten ikke var godkjent. Dette ble ikke fortalt videre til vår kjøper. Tvert om ble leiligheten fremstilt som godkjent av kommunen.

Eneboligen i Fræna kommune ble solgt i 2011 for 1 730 000 kroner. Kjøperne oppdaget ikke den uriktige opplysningen om utleiedelen før de selv skulle selge tre år senere. 

Ukjent

I 2008/2009 ble boligen solgt med opplysninger om at det var "ukjent" om bruksendring for underetasjen var omsøkt og godkjent. Ved salget i 2011, da vår klient kjøpte, ble imidlertid boligen fremhevet som en "Pen enebolig med uteleiedel" som kunne nyttes til å generere gode, skattefrie inntekter. Videre var det opplyst at utleiedelen i boligen var godkjent av kommunen for utleie/beboelse. Dette viste seg ikke å være sant da vår klient skulle selge i 2014. Boligen var oppført som enebolig med sokkelleilighet i matrikkelregisteret, men underetasjen var ikke omsøkt som egen boenhet.

Reklamasjon og forhandlinger

Kjøper kontaktet HELP, der han hadde tegnet boligkjøperforsikring ved kjøpet. Hans advokat i HELP reklamerte til selgers eierskifteforsikring og anførte at det måtte ha vært kjent for selger at leiligheten ikke var godkjent. Det ble undersøkt om leiligheten lot seg godkjenne. Dette ville kreve søknad om dispensasjon fra forskriftskravene, og var usikkert. Det ble krevd prisavslag tilsvarende verdiminuset den manglende godkjenningen innebar. Flere meglere uttalte seg, og anslagene varierte mellom ca 150 000-240 000 kroner. 

Selgers eierskifteforsikring fremsatte flere tilbud, som kjøper ikke aksepterte. Dette førte til at kjøpers advokat varslet at saken ville bli brakt inn for retten hvis partene ikke kom til enighet. Etter noe forhandling aksepterte kjøperne deretter et tilbud om prisavslag fra selgers eierskifteforsikring på 160 000 kroner. Boligkjøperforsikringen dekket også de 16 advokattimene saken krevde.