Hadde ikke adkomst til huset

Kjøperen ble engstelig da han oppdaget at han manglet bruksrett til veien hjem. Dessuten var gjerdet mot naboen plassert feil. Med advokathjelp ble grensejustering foretatt og veiretten tinglyst.
Hadde ikke adkomst til huset

Eneboligen på Jæren fra 1956 kostet 2.5 millioner kroner i 2009.

Først i 2012 oppdaget kjøper ved en tilfeldighet at naboen eier veien på ca 500 meter som fører inn til huset. Kjøper hadde heller ingen tinglyst bruksrett. 

Kjøper kontaktet HELP hvor han hadde tegnet boligkjøperforsikring. Først kontaktet kjøper naboen på egen hånd. Naboen var velvillig innstilt til å gi bruksrett, men ønsket ikke vedlikeholdsutgifter for veien. HELPs advokat bidro med å opprette kontakt mellom naboene og ga råd om innholdet i korrespondanse dem i mellom. 

Kjøpers advokat i HELP kontaktet videre kommunen for å finne ut hva vedlikehold av veien ville koste per år. Deretter reklamerte advokaten til selgers eierskifteforsikring. Eierskifteselskapet kontaktet sin kunde, selgeren, som hevdet at kommunen tidligere hadde forpliktet seg til å vedlikeholde veien, og hadde dette skriftlig. 

Kjøpers advokat oversendte skriftelig dokumentasjon til kommunen, som innrømmet vedlikeholdsansvar. 

Så langt var saken løst. I tillegg hadde kjøperen oppdaget at gjerdet mot naboen ikke sto riktig plassert i forhold til grensene på kartet. I realiteten var ikke dette noe problem, men kjøper bekymret seg for om en ny nabo ville kunne skape vansker dersom selgeren bestemte seg for å flytte.  

Kjøpers advokat kontaktet deretter kommunen og tilrettela for en grensejustering slik at kartet skulle stemme med terrenget. Kjøperen ble også enig med naboen om å endre litt på grensene slik at tomtegrensene i partenes øyne ble mer praktiske.

Saken krevde advokattimer til en verdi av 46 000 kroner. I tillegg dekket HELP takst og oppmålingsutgifter for 11 000 kroner. Utgiftene ble i sin helhet dekket under boligkjøperforsikringen.