Ikke opplyst om ulovlig utleiedel

Eneboligen var solgt med flere utleieenheter i underetasjen, og med ”stort potensial for å dele opp huset i flere utleiedeler”.
Ikke opplyst om ulovlig utleiedel HELP Forsikring

Kjøper oppdaget etter avtaleinngåelsen at det i flere år hadde pågått en tvist mellom selger og kommunen om godkjenning av utleiedelene i boligen. Selger var blant annet pålagt riving og tvangsmulkt, og hadde via advokat klaget saken inn for fylkesmannen, som hadde avslått klagen. Selger hadde ikke søkt om bruksendring for underetasje og garasjeenhet til leiligheter, eller om fasadeendring, slik han var pålagt. Dette var ikke opplyst ved salget. 

1 million i prisavslag

HELPs advokat fremmet krav om prisavslag på 1 million kroner, og varslet at dersom partene ikke kom til enighet, ville kjøpet bli hevet . Selger godtok dette.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 1 000 000
13 advokattimer kr 19 500
Totalt kr 1 019 500