Omfattende feil endte i retten

Kjøper oppdaget mugglukt på badet ved dusjing i sin nye bolig. I tillegg ble det oppdaget vanninnsig gjennom taket i kjellerstuen, og det viste seg at vannet kom inn under stuevinduene.
Omfattende feil endte i retten HELP Forsikring

Boligen var en enebolig på Jessheim kjøpt for kr 2 810 000.

Dette gjorde HELP

Et år senere ble det også oppdaget skader på peis og pipe etter befaring fra brannvesenet. Det ble gitt pålegg om riving eller totalrehabilitering av pipa.

HELP innhentet i alt tre skadetakster , og reklamerte til selgers eierskifteforsikring ved NCL. Skadekostnadene ble innledningsvis vurdert til kr 150 000. Senere, alt arbeid tatt i betraktning og uten hensyn til fradrag kjøper måtte regne med på grunn av badets og øvrige bygningsdelers alder, ble kostnadene kalkulert til kr 297 000. NCL avslo saken, begrunnet i boligens alder, badets alder spesielt, at det var gjort fradrag for alder med mer i verditaksten, og at kravet var utilstrekkelig dokumentert.

Badet så ut til å være oppusset i senere år, uvisst når. Egenærklæringen opplyste at alle arbeider var gjort av faglærte.

Endte i retten

Til tross for omfattende og langvarig korrespondanse mellom partene ble det ikke oppnådd enighet. Kjøper fremsatte etter flere reklamasjonsrunder og etter innhenting av pristilbud på reparasjonskostnadene tilbud om å løse saken om et prisavslag på kr 100 000. Også dette ble avvist.

HELP tok deretter ut stevning på vegne av kjøperne. Under hovedforhandling ble det i retten inngått forlik mellom partene på kr 135 000, mer enn to år etter at skadene ble avdekket.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 135 000
Dekket takst kr 38 000
110 advokattimer kr 165 000
Totalt kr 338 000