Prisavslag for feil ved eldre bad

Selv om badet var 13 år gammelt, fikk kjøper prisavslag fordi feilen skyldtes ufagmessig håndverk, ikke normal slitasje. Dessuten hadde lekkasjen åpenbart vært der en stund.
Prisavslag for feil ved eldre bad

Saken gjelder en aksjeleilighet på 26 kvadratmeter i gård fra 1960 i Oslo. Kjøpesummen var 1.4 millioner kroner.

Selgeren i vår sak hadde selv kjøpt boligen i 1999. Salgsoppgaven beskriver leiligheten som velholdt og "pusset opp i 1999 med nytt kjøkken, bad og gulv - malte flater ble sist overflatebehandlet i 2012."

Dårlig håndverk på badet

Da oppussingen startet dagen etter overtakelsen, oppdaget kjøperen fuktskader langs veggen mot badet. Senere påviste takstmannen, som raskt ble koblet inn, at årsaken til lekkasjen var dårlig håndverk på badet. Membranen var ikke tett. For å reparere skaden måtte hele badet fornyes.

Kjøpers advokat i HELP reklamerte til selgers eierskifteforsikring, som avviste saken. Avslaget ble begrunnet med at badet ved salget allerede var 13 år gammelt slik at kjøperen måtte regne med vedlikeholdsutgifter. Minimumslevetiden for baderom ligger i følge SINTEFs rundt 15 år.

Ufagmessig kontruksjon

Imidlertid påpekte takstmannen at skaden ikke skyldtes normal slitasje, men ufagmessig konstruksjon. Skaden hadde dessuten pågått over lengre tid. Det vil si at den hadde oppstått da badet var langt nyere enn i dag.

Selgers eierskifteselskap sto på sitt, og HELP tok derfor ut stevning for tingretten. Selv om det ikke fantes bevis for at selger hadde holdt tilbake informasjon kjøper skulle ha fått før budgivningen, fikk kjøper medhold i at boligen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med. Retten la vekt på at skaden på badet ikke skyldtes slitasje, men feilkonstruksjon, samt at skaden var av eldre dato.

Prisavslag på 100 000 kroner

Ved utmålingen av prisavslaget ble det gjort et visst fradrag for den standardhevingen rehabiliteringen ville medføre. Innhentede pristilbud varierte mellom 148 000 - og 220 000 kroner, mens takstmannens kalkyle stanset på 132 000 kroner. Retten tilkjente kjøper prisavslag på 100 000 kroner. Ettersom kjøper hadde boligkjøperforsikring, ville han uansett fått dekket utgifter til advokat, med mer, men retten kom til at han også fikk dekket sakens kostnader på 35 000 kroner.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 100 000
Sakskostnader kr 35 000
Totalt kr  135 000