Radon i familiebolig

Ved radonmåling ble barnefamilien klar over at det var svært høye radonforekomster i boligen. Eneboligen fra 1984 var kjøpt for kr 1 950 000.
Radon i familiebolig

Foto: Crestock.com

Radonmålingene viste svært høye radonverdier, ca 2000 Bq/m3 i kjelleren og ca 1000 Bq/m3 i hovedetasjen. Akseptabel radonverdi i bolig går ved 100 Bq, jf Statens strålevern og Verdens helseorganisasjon.

Hva ble gjort 

Kjøper fikk vite at radon lenge hadde vært tema i nabolaget. Det ble innhentet rapport fra radonkonsulent, som skisserte sanering ved montering av to radonavsug (radonstøvsugere) i boligen. Kostnadene for dette kom på kr 83 625.

Erstatning

Eierskifteforsikringen avviste ansvar i saken, og HELP tok dermed ut forliksklage. I forliksrådet ble det avsagt dom hvor kjøper ble tilkjent kr 70 000.

     
Kjøper fikk    
Prisavslag kr 70 000
20 advokattimer kr 40 000
Totalt kr 110 000