"Solrik" balkong hadde bare skygge

I salgsoppgaven var det bilde av en solseng på terrassen, og den ble omtalt som "solrik". Men sol var det ikke. På vegne av kjøperne gikk HELP til sak mot selger. Dessverre fikk ikke kjøperne medhold i retten. Dommeren la blant annet vekt på at balkongen hadde overbygg slik at kjøperne på visningen burde ha forstått at det ikke var sol der.

Selveierleiligheten i Oslo kostet 5 030 000 kroner. Kjøperne overtok leiligheten i november. 

I salgsoppgave og takst var balkongen omtalt som "solrik". Da sommeren kom innså kjøperne at det faktisk ikke kom sol på balkongen, og reklamerte via sin advokat i HELP til selgers eierskifteforsikring. Kjøperne mente at det var gitt en uriktig opplysning, og at hensikten med omtalen av solforholdene var ment å virke salgsfremmende. Da det viste seg ikke å komme sol inn på balkongen, hevdet kjøperne via sin advokat at avviket mellom markedsføringen og de faktiske forhold var så stort at det forelå en mangel ved kjøpet. 

Selgers eierskifteforsikring avviste imidlertid kravet. Kjøpernes advokat i HELP mente at saken var vel verdt å prøve for retten, og tok derfor ut stevning i samråd med kjøperne. Saken ble avgjort ved dom i tingretten, der selgerne ble frifunnet. Årsaken er blant annet at balkongens konstruksjon er godt beskrevet, og at kjøperne på visning selv hadde sett at balkongen hadde overbygg, tett rekkverk og sidevegger. Derfor mente dommeren at kjøperne ikke kunne forvente solskinn på balkongen når sola står høyt på himmelen om sommeren.

Kjøperne tapte deretter saken med omkostninger. Disse ble i sin helhet dekket av boligkjøperforsikringen slik at kjøperne ikke hadde noen risiko ved å gå til sak.

På kjøpers side gikk det med 44 advokattimer til en verdi av 70 000 kroner, i tillegg til takstutgifter. Motpartens advokat hadde levert inn et salærkrav på nesten 150 000 kroner. Retten mente dette var altfor høyt, og satte hans salær til 90 000 kroner. Boligkjøperforsikringen dekket i alt nødvendige sakskostnader på begge sider for mer enn 170 000 kroner.