Tilbud uten boligkjøperforsikring: 19 000, Med boligkjøperforsikring: 250 000

Kjøperen reklamerte først på egen hånd. Eierskifteselskapet tilbød 19 000 kroner. Så husket han at han hadde rett til advokat gjennom boligkjøperforsikringen og ble tilbudt 100 000 kroner med advokathjelp, men dette dekket ikke skaden. I tingretten fikk han 250 000 kroner i prisavslag fordi han ble lovet et bad etter våtromsnormen ved salget. Det var ikke sant.
Tilbud uten boligkjøperforsikring: 19 000, Med boligkjøperforsikring: 250 000

HELP-advokat Nicolai Blakstad førte saken for kjøperen som er tidligere omtalt av E24 . Saken gikk for Oslo tingrett i 2013, men vi henter den frem igjen på forespørsel fra flere som er opptatt av eierskifteselskapenes saksbehandling. Etter vår oppfatning oppførte eierskifteselskapet seg helt annerledes overfor kjøperen etter at han fikk advokathjelp gjennom boligkjøperforsikringen enn da han tok kontakt på egen hånd.

I salgsoppgaven var det snaut ett år gamle badet omtalt slik: 

Romslig og meget pent baderom, nytt i 2009, tilfredsstiller dagens våtromsnorm med blant annet «rør-i-rør»-system og vannsentral, all dokumentasjon foreligger.

Da han var på visning, reagerte kjøperen på at et rør stakk ut av veggen uten forbindelse til sluket under dusjen. Da han stilte spørsmål, ble han henvist til at badet var bygd etter våtromsnormen og slo seg til ro med det. 

Våtromsnormen

Våtromsnormen er en frivillig bransjenorm som er vesentlig strengere enn forskriftsreglene til våtrom. Dette betyr at en del sertifiserte rørleggere påtar seg å bygge bad etter normens krav mot et tillegg i prisen. I tillegg til strengere konstruksjonskrav inneholder våtromsnormen omfattende krav om ferdigattest, drifts- og vedlikeholdsinstruks.  Kjøperen ante uråd og kontaktet selgersiden for  å få oversendt denne dokumentasjonen. Det fikk han aldri. 

En rørlegger som så på badet mente at det var feilkonstruert og langt unna våtromsnormens krav. Kjøperen reklamerte på egen hånd til eierskifteforsikringen, som etter noe tid tilbød 19 000 kroner, til tross for at dette langt fra ville dekke utbedringskostnadene. 

Glemte boligkjøperforsikring

Så kom kjøperen på at han faktisk hadde rett til advokathjelp ettersom han hadde kjøpt boligkjøperforsikring. Etter at hans advokat i HELP hadde reklamert, ble han tilbudt 102 000 kroner. Men dette var under halvparten av hva det ville koste å oppfylle våtromsnormen. Partene ble ikke enige, og saken havnet i retten. Selger innrømmet i retten at hun ikke visste forskjellen mellom våtromsnorm og forskriftskravene.
I retten fikk kjøperen medhold i kravet om å få dekket hele kostnaden til oppgradering etter våtromsnormens krav på 250 000 kroner. Kjøper fikk også dekket nødvendige kostnader til fagkyndige på 33 000 kroner , pluss de 110 advokattimene saken krevde.