Uklare tomtegrenser ga prisavslag

I salgsoppgaven var tomtas størrelse riktig. Men grensene gikk ikke der man skulle tro, for eksempel der hekken sto. Blant annet gikk den tvers gjennom carporten. Saken løste seg før behandling i lagmannsretten. Selgersiden bekostet utvidelse av tomta og 350 000 kroner i erstatning.

Eneboligen i Stavanger kostet 6.8 millioner kroner i 2012. Noen måneder etter overtakelse undersøkte kjøperne muligheten for å bygge bod på tomta. Da fant de ut at tomtas naturlige grenser ikke stemte med faktisk størrelse, og at både carport og flaggstang var plassert utenfor grensene. Tomta viste seg å være 27 % mindre enn naturlig inngjerding skulle tilsi. 

På bakgrunn av de nye opplysningene reklamerte kjøpers advokat i HELP til selgers eierskifteselskap. Vi anførte at prospektet inneholdt uriktige opplysninger og at selger hadde solgt eiendom som ikke var omfattet av eiendomsgrensene. Verken carport, gjerde, hekk, busker eller flaggstang lå på tomta. 

Men kravet ble avslått fordi selskapet hevdet at kjøper måtte ha gjort seg kjent med grensene ettersom grunnkartet ble overlevert til kjøperne ved kontraktssigneringen. Grunnkartet var med andre ord ikke en del av salgsoppgaven. Selgers advokat hos eierskifteselskapet hevdet at verken selger eller megler var kjent med de faktiske forhold. Han anførte at kjøperne måtte ha satt seg inn i hvor grensene gikk.

Begge parter kontaktet eiendomsmeglere for å få vurdert betydningen av arealavviket. Her varierte meningene fra "ingen betydning" for prisen til mellom 300 000 og 500 000 kroner i verdireduksjon. En takstmanns matematiske vurdering av tomteavviket tilsa et prisavslag på 1 million kroner. 

I tingretten

Partene ble ikke enige, og kjøpers advokat brakte derfor saken inn for tingretten. Her ble kjøperne tilkjent prisavslag på 500 000 kroner, pluss erstatning for for høy dokumentavgift. Kjøperne ble også tilkjent sakskostnader. 

Selgers selskap anket

Selgers eierskifteforsikring anket saken til lagmannsretten. Imidlertid sa begge parter seg villig til å forsøke å bli enige i rettsmekling. Her løste saken seg ved at selgers selskap forpliktet seg til å betale prisavslag på 350 000 kroner til kjøperne, og dessuten sørge for å utvide kjøpernes tomt. Det hadde vist seg at halve carporten sto på privat grunn. Selgers forsikringsselskap kontaktet både eier og kommune og sørget for at grunnen carporten og en levegg sto på, ble overført til kjøperne. 

Rettsforliket innebar at hver av partene dekket sine egne sakskostnader. Kjøper har ingen prosessrisiko ettersom boligkjøperforsikringen uansett dekker egne advokatutgifter, i dette tilfellet 140 advokattimer. Med offentlig salærsats, for tiden på 970 kroner eks. mva tilsvarer dette en kostnad på nesten 170 000 kroner. I tillegg dekket boligkjøperforsikringen takstutgifter, med mer, på ca 50 000 kroner.