Hopp til innhold
Min side - meld sak

Noen ekstra flasker i bilen over grensen?

Spørsmål om overtredelser av tollbestemmelsene handler for en stor del om hva det vil koste å bli tatt med for mye alkohol i handleposene på grensen. Her er en oversikt over foreleggenes størrelse om du blir tatt med for mye kjøtt, sigaretter eller alkohol på Svinesund.

Overskrides de tollfrie kvotene, går botens størrelse frem av tollforskriften, § 16-9-2, her.

Her finner du oversikten over de tollfrie kvotene.

Så lenge det forenklede forelegget betales i tide, unngår du at forholdet kommer på straffe- og bøteattesten.