Hopp til innhold
Min side - meld sak

Forskudd på arv

Forskudd på arv er en gave som skal utlignes ved et fremtidig arveoppgjør. Det vil si at giveren mener at ubalansen mellom arvingene skal fjernes ved arveoppgjøret. Da må altså øvrige arvinger få tilsvarende mer. 

Barn og voksen holder hender

Da er det viktig at giveren tenker gjennom om beløpet som gis skal være en ren gave, eller et arveforskudd, og er tydelig på dette, sier advokat Line Karlsen Ask. 

- Lag en erklæring om at Per har fått 200 000 kroner. Beløpet skal avkortes når jeg faller fra, eller lignende. Det er ingen formkrav til en slik erklæring. 

Involvere barna

Marte Frydrych Torkildsen tror at giveren ofte har en klar tanke om arveforskudd, men at hun eller han ikke tenker på å uttrykke det. Dette skaper konflikter. 

Involver barna i hva den enkelte har fått, og hvorfor, og vær tydelig på hva dere har tenkt. Da kan konflikter senere unngås, sier Torkildsen.  

Hvordan beregne

Det kan være mange år siden en arving har fått et forskudd. Giveren bør derfor tenke gjennom om beløpet skal oppjusteres når andre arvinger skal kompenseres ved arveoppgjøret, og i så fall hvordan. I erklæringen om forskuddet på arv kan man for eksempel skrive at beløpet skal oppjusteres i henhold til konsumprisindeksen. Hvilket beregningsgrunnlag som skal legges til grunn er kanskje særlig viktig når fast eiendom gis som forskudd på arv, for eksempel en tomt. Denne kan stige enormt i verdi før arveoppgjøret finner sted. 

Det er kanskje når tomter og bolig gis som forskudd på arv at vi ser flest konflikter, sier Torkildsen.

For uskiftet bo gjelder egne, strengere regler for hva den gjenlevende kan gjøre, også når det gjelder å gi gaver og forskudd på arv. 

Juridisk ordbok