Hopp til innhold
Min side - meld sak

Bruk visningen best mulig

Du har relativt kort tid på visning. Bruk tiden godt!

Hør podkasten om boligvisningen

Les alt, alltid

Flere av oss har det kanskje slik at hvis vi blir forelsket i en bolig, er det lett å å bruke tiden på visning til annet enn å lete etter de negative overraskelsene. Men dette kan være enklere hvis du forbereder deg godt. Last ned salgsdokumentene på forhånd, og les dem!

Silje Nesteng Andresen er HELPs fagsjef for boligkjøperforsikring, og hennes mantra er: Les alt, alltid!

Fuktskader er dyrest

Fuktskader er gjengangeren i saker mellom kjøper (uavhengig av om kjøper har advokat gjennom HELP eller ikke) og selgers forsikringsselskap. Bad, drenering, kjeller og tak er vanlige skadesteder. Dette er ofte kostbare skader å utbedre.  

Ta gjerne med deg en klinkekule til å sjekke fallet i dusjen med, og for eksempel et nøkkelknippe slik du kan vippe opp slukristen og ta en titt i sluket. Er badet renovert, skal også sluket være skiftet. Fagfolk renoverer ikke badet for øvrig, uten å skifte ut det gamle støpejernssluket. Da blir ikke overgangen mellom sluk og membran tett. 

Salgsdokumenter stemmer ikke alltid helt

Salgsdokumentene består av prospekt, tilstandsrapport, egenerklæring, med mer. Disse dokumentene har flere forfattere. 
Det gjør at det av og til dukker opp motstridende opplysninger, og formuleringer som kan være vanskelige å forstå eller som kan stride mot opplysninger gitt andre steder.

Av og til stemmer ikke opplysningene i salgsoppgaven overens med det som står i tilstandsrapporten og egenerklæringsskjemaet. Da bør du stille spørsmål om hva som riktig. Det er stor forskjell på om badet er pusset opp i 2006 eller 2016. Finnes det dokumentasjon, hva betyr "nyere", er arbeidene gjort av fagfolk, og i så fall av hvem?

Egenerklæringen fra selger kan være uklar på hvem som har gjort hva da badet ble pusset opp, og hva som ble gjort.

Noter deg opplysninger du ikke forstår, og spørsmål som melder seg.

Be gjerne om skriftlig svar. Får du ikke det, kan du selv oppsummere opplysningene du har fått i en e-post, og be om at mottakeren korrigerer eventuelle misforståelser innen en gitt frist slik at du har et riktig beslutningsgrunnlag før du eventuelt legger inn bud.   

Husk at du må stille spørsmålene før du legger inn bud, og at det er bedre å stille dumme spørsmål enn ingen spørsmål. 

Juridisk orbok