Hopp til innhold
Min side - meld sak

Betalingskrav for nettporno

Slik kvitter du deg med urettmessige krav fra selskaper som tjener på å fakturere for surfing på pornosider.

Mange forbrukere som har mottatt regning for pornosurfing hevder ikke å ha vært på den aktuelle siden eller ikke fått opplysninger om at det kostet penger. Navnene på selskapene kan variere, men en gjenganger er Blue Ray Media Ltd. Regningene blir gjerne inndrevet av et inkassoselskap som ofte tar saken til forliksrådet, men sjelden lenger. 

Det er en stor fordel å få disse sakene behandlet av Forbrukerrådet og ikke forliksrådet, da Forbrukerrådet har større juridisk kompetanse og kjenner bedre til disse sakene. Oppskriften på hvordan du gjør dette finner du nedenfor. 

Mottar du en ordrebekreftelse og/eller regning må du umiddelbart klage skriftlig til både fordringshaver (selskapet som det hevdes at du har bestilt tjenester fra) og eventuelt inkassoselskapet. Gjør gjeldende i alle fall to grunnlag for at du ikke plikter å betale kravet: 

i) at det ikke er inngått noen avtale om betaling for en slik tjeneste mellom deg og selskapet og 

ii) at du uansett angrer kjøpet og derfor ikke behøver å betale kravet etter angrerettloven da den lovpålagte informasjonen ikke er gitt, jf. angrerettloven §§ 18, 21 og    kapittel 3. 

Hvis du aldri har vært inne på siden de hevder du har besøkt, må du i tillegg få frem dette. Ta vare på en kopi av brevet/e-posten. 

Dersom selskapet fastholder kravet, klager du saken inn for Forbrukerrådet og anfører det samme som over.

Forbrukerrådet plikter å behandle klagen hvis du påberoper deg at reglene i angrefristloven ikke er overholdt.

I tillegg kan du legge frem eventuell dokumentasjon på at du ikke har vært inne på denne siden, som for eksempel at du har vært på ferie uten tilgang til internett på tidspunktet du skal ha surfet på siden, eller IP-adressen ikke er en adresse du disponerer. Her kan du sjekke din IP-adresse. Ta vare på en kopi av brevet. 

Dersom du har fått brev fra forliksrådet i saken, bestrider du kravet ved å anføre det samme som over, og legger ved eventuell dokumentasjon. I tillegg bør du anføre at forliksrådet må innstille saken da den er i behandling for klagenemnd, jf. tvisteloven § 6-11 (2), jf. § 6-2 (2) (C). Legg ved klagen du har sendt til Forbrukerrådet som dokumentasjon. Ta vare på en kopi av brevet til forliksrådet. 

Er saken oversendt forliksrådet uten at du har klaget inn selskapet til Forbrukerrådet, kan du avbryte forliksrådsbehandlingen ved å sende en klage inn til Forbrukerrådet og begjære forliksrådssaken innstilt. Dette må gjøres innen en uke før møtet i forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-11 (2). 

Når Forbrukerrådet har avsluttet sin saksbehandling er det viktig at du klager saken videre til Forbrukertvistutvalget dersom selskapet ikke skriftlig frafaller kravet mot deg. 

Etter å ha fått en endelig avgjørelse i Forbrukertvistutvalget, kan ikke saken behandles av forliksrådet, jf. tvisteloven § 6-2 (1) (e). Saken må da eventuelt bringes inn for tingretten.  

Du bør også politianmelde forholdet, klage inkassoselskapet til Finanstilsynet og klage selskapet det hevdes du har bestilt tjenester fra til Forbrukerombudet, selv om de vil ikke kunne bistå deg i din konkrete sak. Mange klager vil sette et press på disse myndighetene slik at de tar grep for å hindre denne typen virksomhet.