Hopp til innhold
Min side - meld sak

Hva slags bil skal du kjøpe?

Har du planer om å kjøpe ny bil? Skal du velge bensin, diesel eller hybrid? Eller hva med en elbil?

Vi har dessverre ikke svaret på hva som er det beste valget, men deler gjerne noen erfaringer om elbil basert på saker vi har hatt.

Elbil blir mer og mer populært og de fleste bilprodusentene vil i årene som kommer lansere elbiler i forskjellige størrelser og til forskjellig behov. Elbil er ikke lenger bare små biler forbeholdt bykjøring og kortere distanser.

Når det gjelder elbiler, er rekkevidden (hvor langt du kan kjøre etter hver ladning) og batteriets levetid (hvor mange år/oppladninger batteriet holder) avgjørende. Sammenlignet med vanlige biler (bensin og diesel) har elbilers rekkevidde vært begrenset.

I tråd med at produsentene satser mer og mer på elbil etableres det samtidig en bedre infrastruktur for denne typen biler. For elbileiere er det viktig å ha tilgang til en pålitelig strømkilde, på lik linje med en bensinstasjon for bensin- og dieselbiler.

Rekkevidde

De fleste henvendelsene vi har mottatt har handlet om at elbilens rekkevidde oppleves som kortere enn det som ble opplyst før bilen ble kjøpt.

Produsentene fremhever som regel forventet rekkevidde i markedsføringsmateriell og under demonstrasjoner. Det er viktig å være klar over at forventet rekkevidde som regel er en angivelse av bilens rekkevidde etter 100% oppladning og under optimale forhold.

Faktisk rekkevidde vil ofte oppleves som kortere enn det som er oppgitt. Dette fordi rekkevidden påvirkes av en rekke faktorer som årstid (minusgrader, kjøring i høyere motstand som snø, is osv.), kjørestil og kjøremønster. Bykjøring påvirker normalt rekkevidden negativt sammenlignet med langkjøring. Det samme gjelder kjøring i oppoverbakker sammenlignet med kjøring i flatere områder.

Det er også viktig å være klar over at batteriets ytelse reduseres over tid og at det kan påvirke rekkevidden på sikt.

Et godt tips er å prøvekjøre den eller de elbilen(e) du har sett deg ut og sammenligne hvordan rekkevidden og ytelsen påvirkes av din kjørestil og kjøremønster. Prøv gjerne også bilen under forskjellige forhold og gjerne på vinteren, ettersom rekkevidden ofte oppleves som dårligere på denne tiden av året.

Batteri 

Batteriet er det som ofte skiller en dyrere elbil fra en rimeligere. Det er batteriet som i stor grad bestemmer rekkevidden og levetiden på bilen. For elbiler er det her den største tekniske og økonomiske risikoen ligger.

Det er ikke noe fasitsvar på hvor lenge et batteri vil vare. Levetiden varierer og påvirkes av bruk. Levetiden er ofte angitt ut fra hva som inntrer først av et gitt antall kilometer eller år fra bilen tas i bruk, eller en kombinasjon av alder og kilometer..  

Mange lurer på hva det vil koste å bytte batteriet i en elbil og om det er mulig. Om det er mulig og hva det vil koste varierer nok fra bilmerke til bilmerke. Vi har ikke hatt saker om elbiler som har havarert grunnet batterikortslutning eller andre feil, eller at batteriets levetid har utløpt, noe som kan tyde på at dette ikke er et stort problem eller at produsentene er flinke til å tilby praktiske løsninger de gangene dette skjer.

Reklamasjon

Etter forbrukerkjøpsloven er den absolutte reklamasjonsfristen 5 år for alle elbiler som er kjøpt nye i Norge (ikke bruktimporterte eller egenimporterte). Både elbilen og batteriet må anses som tenkt å vare i mer enn 2 år. Selv om den absolutte reklamasjonsfristen er 5 år må man reklamere (klage) innen rimelig tid etter at man oppdaget eller burde oppdaget forholdet man reklamerer over. I forbrukerforhold kan rimelig tid ikke være kortere enn 2 måneder fra da man oppdaget forholdet.

Normal slitasje eller feilaktig bruk er ikke forhold man kan reklamere over.

Garanti

Det er viktig at man ikke blander garanti og rettigheter man har etter forbrukerkjøpsloven.  Garanti er noe produsenten eller selger velger å gi som en ekstraservice utover rettighetene som følger av forbrukerkjøpsloven. En garanti kan aldri stille deg dårligere enn rettighetene etter loven. Garantier er ofte begrenset og kommer med et sett med vilkår som må være oppfylt for at garantien skal gjelde.

For elbiler kan det eksempelvis gis en garanti på batteriet. For at garantien skal være gyldig er det viktig at du husker å sette deg inn i vilkårene som gjelder, og overholder servicekrav eller serviceintervaller.

NAF, Forbrukerrådet og Norsk Elbilforening har laget en grundig kjøpsveileder for elbiler.
Veilederen er tilgjengelig på http://elbil.no/elbil-2/elbiler-idag/