Hopp til innhold
Min side - meld sak

Privatleasing av bil

Leasing er et alternativ til kjøp av bil. Leasing går ut på at man leier en bil for en bestemt periode. Leasingperioden løper som regel over 3 år (i noen tilfeller lengre) og når perioden er over, leveres bilen tilbake til utleieren.

En fordel med leasing er at man kan få tilgang til en ny bil uten å ta opp lån eller bruke alle sparepengene. Ulempen er at det kan bli dyrt og at du ikke får tilbake noe når bilen må leveres tilbake.

Privatleasing reguleres ikke av lovgivningen. Leasingavtalen regulerer derfor partenes plikter og rettigheter i leasing/leieperioden.

Har du planer om å lease en bil bør du lese avtalen nøye. Det samme gjelder dersom du allerede har inngått en leasing avtale og lurer på hvilke rettigheter og plikter du har, eksempelvis dersom det er problemer med bilen eller hva som skal skje ved tilbakelevering.

Viktige punkter i en leasingavtale er:          

 

De fleste uenigheter oppstår som regel når bilen skal tilbakeleveres. Erfaringsmessig kan det da bli en diskusjon om ansvar for skader på bilen og størrelsen på kostandene til utbedring av skadene.

Et godt tips er å få med i avtalen at vurderingen skal gjøres av en objektiv takstmann/verksted. Dersom du ikke får dette inn i avtalen bør du få skader taksert før du tar bilen med tilbake til utleier. Hvis avtalen åpner for det kan det ofte være mye å spare på å sørge for utbedring i forkant ved et verksted du velger fremfor å benytte verkstedet til utleier. 

Er det noe du vil klage på er det viktig at du klager skriftlig til utleier så raskt som mulig og innen rimelig tid etter at du oppdaget det du vil klage over. Mal til klagebrev er tilgjengelig på Forbrukerrådets side. Kommer dere ikke til enighet kan du klage saken inn til Forbrukerrådet.