Hopp til innhold
Min side - meld sak

De viktigste endringene i angrerettloven

I sommer trådte ny angrerettlov i kraft. Mange av reglene i den gamle angrerettloven videreføres, men det er også flere endringer. 

Den nye loven gjennomfører Direktiv om forbrukerrettigheter 2011/83/EU, som i motsetning til tidligere EU-regler på området, harmoniserer regelverket i EØS-området. Dette innebærer at Norge, med enkelte unntak, ikke lenger kan ha strengere regler enn det som er fastsatt i direktivet.

De viktigste endringene i angrerettloven

Den vanlige forbruker vil nok ikke merke stort til endringene. Her er de viktigste forskjellene som det kan være verdt å merke seg:

1. Du har krav på flere opplysninger før du handler

Eksempelvis har du nå krav på å få opplyst om du selv må betale for returen av varen ved bruk av angreretten. Dersom dette ikke er opplyst, må selger dekke returkostnadene.

2. Du har krav på at opplysninger om betaling gis på en klarere måte

Ved netthandel skal det tydelig og i fremhevet form opplyses om hvor mye det skal betales. Videre skal det det fremgå klart av selve bestillingsknappen at det innebærer en forpliktelse til å betale. Kan ikke selger fremlegge dokumentasjon på at det er gitt slike opplysninger før kjøp, vil du ikke være forpliktet til å betale.

3. Du har ikke lenger angrerett på visse produkter

Eksempelvis har du ikke lenger angrerett på intimprodukter, eksempelvis undertøy og badetøy, der innpakningen er brutt etter levering.

4. Angrefristen utvides ikke lenger til tre måneder dersom selger ikke har gitt alle opplysninger etter loven

Angrefristen utvides imidlertid til ett år og 14 dager dersom det ikke gis opplysninger om angreretten eller hvordan du må gå frem for å benytte deg av denne.

5. Ved telefonsalg svekkes rettighetene dine ved gjennomføringen av angreretten, men ved netthandel styrkes den noe

Du må betale returkostnadene der dette er opplyst før kjøpet dersom selger ikke har påtatt seg å dekke disse. Videre kan du ikke lenger holde tilbake varen til du har fått tilbakebetalt kjøpesummen. Både du og selger må tilbakeføre ytelsene (vare og kjøpesum) innen 14 dager etter at angreretten er gjort gjeldende.

6. Du mister ikke lenger muligheten til å returnere varer du har tatt i bruk

Har du tatt varen i bruk, kan imidlertid selger trekke fra et beløp tilsvarende verditapet på varen.

Hva gjør jeg for å angre kjøpet?

Som tidligere må du sende en utvetydig melding om at du angrer deg innen 14 dager. Det er ikke tilstrekkelig å si at du er misfornøyd, men du trenger ikke oppgi noen grunn. Bruk gjerne angrerettsskjemaet du skal ha mottatt. Send meldingen per e-post slik at du har dokumentasjon på at du har angret deg innen fristen. Etter dette må du gi eller sende varen tilbake til selger innen 14 dager etter at du sendte melding.  

Hva gjør jeg hvis selger ikke betaler tilbake pengene?

Hvis ikke selger refunderer kjøpesummen kan du klage til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet. Forbrukerrådet kan hjelpe deg å få tilbake pengene, og Forbrukerombudet kan i alvorlige tilfeller bøtelegge selger. Har du handlet fra et utenlandsk nettsted i EØS-området som ikke markedsfører produktene sine mot norske forbrukere, kan du kontakte Forbruker Europa for bistand.