Hopp til innhold
Min side - meld sak

Samme rettigheter ved kjøp av parallellimporterte varer

En fersk høyesterettsdom ga kjøpere av flatskjermer fra Samsung rett til å gå på selskapets nordiske representant, Samsung Nordic, til tross for at TV'ene var parallellimportert.

Fra tid til annen dukker det opp saker i rettssystemet der autoriserte importører av internasjonale merkevarer krangler med selskaper som importerer varer utenom disse salgskanalene, såkalt parallellimport. Parallellimport er bra for norske forbrukere da de får rimeligere produkter, men uønsket av produsentene da det gjør det vanskeligere å ta en høyere pris fra oljerike nordmenn enn arbeidsløse grekere.

Ikke vanlig å fylle ut garantiene

11. desember i år avsa Høyesterett dom i sak mellom Addex og Samsung Nordic om parallellimport av Samsung flatskjerm fra andre land i EU/EØS. Høyesterett fant at Samsung Nordic var ansvarlig i henhold til garantien til tross for at garantibeviset ikke var korrekt fylt ut og TV'ene ikke var kjøpt av Samsung Nordic, men andre steder i Europa. Avgjørelsen var begrunnet i at det ikke var vanlig å fylle ut garantiene og at TV'ene var levert med en garanti der Samsung Nordic var nevnt.

Betydning for forbrukeres rettigheter

Selv om dommen konkret dreide seg om parallellimportørens rettigheter vis-à-vis Samsung Nordic, vil den også ha betydning for forbrukeres rettigheter ved kjøp av parallellimporterte varer. Dommen innebærer at norske forbrukere kan rette sitt krav direkte mot produsentens norske representant som står oppført i garantien, uavhengig av om produktet er parallellimportert eller om garantibeviset ikke er korrekt utfylt.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at man som forbruker ikke alltid vil ha samme rettigheter ved kjøp av parallellimporterte varer. Dersom det hadde vært vanlig å fylle ut garantibeviset, TV'ene hadde vært importert fra land utenfor EU/EØS-området eller produsentens norske representant ikke var nevnt i garantien, kunne resultatet i saken blitt et annet.