Hopp til innhold
Min side - meld sak

Dette bør du vite når du handler julegaver

I disse juletider er gaveideene fra butikkene mange og pengene sitter løst. Og da dukker det ofte opp en del spørsmål. Har jeg krav på å få bytte gaven jeg får? Kan jeg angre på kjøpet? Er det trygt å kjøpe gavekort og hva bør jeg i så fall huske på?

Angrerett

Netthandel gir den som kjøper en vare rett til å angre på kjøpet innen 14 dager etter at varen er mottatt. Fristen er tre måneder dersom du ikke mottar opplysninger om angreretten i forbindelse med bestillingen eller sammen med varen. Husk at fristen på 14 dager gjelder fra da du mottok varen, ikke 14 dager fra da den som skal få gaven fikk den. Vil du benytte deg av angreretten må du altså gi selger melding om dette inne utløpet av fristen. 

Bytte av gaver

Man har som regel ikke et lovbestemt krav på å få byttet en vare med mindre du har fått med en byttelapp eller butikken tilbyr åpent kjøp. Muligheten til å bytte en vare er en service de fleste butikkene har valgt å tilby, men de er ikke er forpliktet til dette. Dersom butikken tilbyr bytterett kan de også bestemme vilkårene for å benytte seg av denne. 

Husk derfor å spørre om butikken tilbyr muligheten for å bytte en gave eller sørg for å få med en byttelapp. Det er også viktig å være klar over at en tilgodelapp eller tilbud om å bytte varen ikke innebærer at du har krav på å få igjen pengene for varen.

Reklamasjon

Det må skilles mellom bytte av varer og reklamasjon som følge av at varen har en mangel. Dersom varen har en mangel må du reklamere på dette til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Rimelig tid kan i forbrukerforhold som regel ikke være kortere enn to måneder. Du bør reklamere skriftlig på forholdet og presiser hva du krever, eksempelvis om det er omlevering eller retting. Som regel har selger adgang til å tilby retting dersom omlevering vil være urimelig kostbart. Selger har imidlertid ikke rett til flere enn to forsøk på å rette samme feil.

Gavekort

Gavekort må ikke forveksles med tilgodelapp. Et gavekort kan sees på som kjøp av en universal gave der mottaker kan velge hva gavekortet kan byttes i innenfor gavekortets gyldighet.

Gavekort er ikke noe en butikk er forpliktet til å tilby, noe som er grunnen til at de kan sette en varighet på det eller begrense det til å gjelde for enkelte varer. Les derfor alltid vilkårene for gavekortet før du betaler for det. En begrensning kan eksempelvis være at det ikke kan brukes på salg. Dette må i så fall fremgå av vilkårene. Dersom det ikke er satt noen gyldighet er gavekortet gyldig i tre år fra kjøpsdato.

Man har ikke krav på å få utbetalt restbeløpet på et gavekort dersom man ikke benytter hele beløpet. De flest butikker vil gi deg et nytt gavekort eller en tilgodelapp på det resterende beløpet (se nedenfor om tilgodelapp).

Tilgodelapp

En tilgodelapp er noe butikken ofte tilbyr dersom du bytter inn en vare, men ikke klarer å bestemme deg for hva du vil bytte den i eller dersom butikken eksempelvis ikke har størrelsen eller varen du ønsker inne for øyeblikket. Butikken kan i slike tilfeller velge om de vil gi deg et gavekort eller en tilgodelapp. Mange butikker setter ofte en begrensning på tilgodelappene på seks måneder. Etter vår vurdering har butikkene adgang til å sette utløpfrist på et gavekort, men ikke på en tilgodelapp. Får du en tilgodelapp som er gyldig i mindre enn tre år bør du heller be om et gavekort på samme beløp. Selv om du etter vår vurdering kan anføre at tilgodelappen må anses for å være gyldig i tre år er en tilgodelapp som oftest skrevet ut på kvitteringspapir som vil falmes med tiden. De fleste gavekort er derimot elektroniske og mer holdbare. 

Lykke til med julehandelen og god jul.