Hopp til innhold
Min side - meld sak

Her er rettighetene dine når du skal på ferie

Det er ikke alltid bestillingen, reisen eller oppholdet går som planlagt. Da er det godt å vite at du har rettigheter og nemnder som kan hjelpe deg!

Bestillingen

Når du kjøper en flybillett, er bestillingen bindende. Du har ingen lovbestemt angrerett og må uansett betale for reisen hvis du ombestemmer deg eller ikke kan dra. Pass derfor på at bestillingen din er korrekt før du bekrefter kjøpet.

Noen flyselskaper gir deg imidlertid en mulighet til å endre bestillingen din. Undersøk vilkårene til flyselskapet om du har denne muligheten. Du kan uansett kreve refundert diverse flyavgifter dersom du velger å ikke reise. Hvis reiseforsikringen din dekker avbestilling, kan du få igjen pengene hvis du ikke kan reise på grunn av alvorlig sykdom. Dette krever normalt legeattest.

Kjøper du en pakkereise, det vil si at du har kjøpt reise og opphold fra samme selskap, har du mulighet til å avbestille reisen mot et avbestillingsgebyr. Arrangør eller tilbyder skal tilby kunden en egen avbestillingsforsikring sammen med pakkereisen. I noen tilfeller er avbestillingsretten en integrert del av kjøpsavtalen. I så fall skal du få tydelig beskjed om dette.

Reisen

Ikke sjelden blir flyreiser forsinket eller kansellert. Du har inngått en bindende avtale om å bli fraktet fra et sted til et annet, og på visse vilkår kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du måtte lide som følge av dette. Uavhengig av om du har hatt et økonomisk tap, har du i visse tilfeller krav på følgende:

Hvis forsinkelse fører til at du ikke rekker neste fly, avhenger dine rettigheter av om du skal videre med samme selskap, om du har bestilt en sammenhengende reise med flybytte(r), med mer. Bestiller du en reise med innlagt flybytte hos samme selskap, har selskapet ansvar for at du kommer fram.

Hvis du har kjøpt en separat reise med ett selskap, og skal videre med et annet selskap, må du på norske flyplasser beregne minst tre timers mellomrom mellom flightene før erstatning kan være aktuelt. Erstatning gis kun der selskapet kunne ha unngått forsinkelsen. SAS sine nettsider er kun et eksempel på hvordan et flyselskap forholder seg til reiser med flybytte. Selskapenes policy kan variere. Reiseforsikringen kan dekke utgifter ved forsinkelse, men ikke når kunden kan kreve utgiftene dekket av flyselskap, transportselskap eller andre. For eksempel dekker noen reiseforsikringer utgifter ved forsinkelse som skyldes at bilen din havarerer på vei til flyplassen, og lignende.

Oppholdet

Avviker hotellstandarden eller fasilitetene fra det du har blitt forespeilet før reisen og dette er av en viss betydning, kan det være en mangel som gir deg flere rettigheter. Dette avhenger av avvikets størrelse, forskjellen mellom markedsføring og faktisk tilstand, osv. Du kan eksempelvis ha krav på å bli booket inn på et nytt hotell, prisavslag og erstatning.

Ved de mer alvorlige tilfellene kan du ha krav på å få refundert kjøpesummen. Det er viktig at du klager allerede på stedet slik at reisearrangøren får anledning til å hjelpe deg og kan rette feilen. Hvis du ikke klager på stedet, og ikke kan dokumentere klagen i ettertid, vil du kunne tape et ellers rettmessig krav. Etter hjemkomst er klagefristen normalt fire uker.

Klage

Dersom reisearrangøren, hotellet eller flyselskapet ikke leverer det de har lovet, bør du klage skriftlig så snart du har anledning. Avslår selskapet klagen din, kan du klage videre til:

Klagebehandlingen er gratis.