Hopp til innhold
Min side - meld sak

Komfyren eksploderte og kjøper får skylden

Etter to års bruk eksploderte komfyren. Kjøperen klaget naturlig nok til produsenten, Electrolux, men selskapet sier at skaden sannsynligvis skyldes kjøpers bruk av komfyren, og vil ikke påta seg ansvaret.

Det var kort oppsummert gårsdagens komfyrsak i Nordlys. I utgangspunktet har Electrolux rett i at den som hevder å ha et krav er ansvarlig for å dokumentere dette. Etter forbrukerkjøpsloven § 18 er det bare feil som viser seg innen de første 6 månedene som skal antas å ha vært til stede da kjøper overtok komfyren. I denne saken hadde det gått to år.

Vi forutsetter at komfyren er ment å vare vesentlig lenger enn ordinær reklamasjonstid på to år slik at vi er innenfor den absolutte reklamasjonsfristen på fem år. Da må forbrukeren føre bevis for (sannsynliggjøre) at feilen skyldes komfyren selv, og ikke at hun misforsto oppskriften på sprengt torsk, eller lignende. 

Kjøper må bevise normalt bruk

Det er lett å forstå at det kan være vrient for kjøper å føre bevis for at komfyren ikke var gjenstand for unormal bruk. De alene vet hva de faktisk planla til middag den dagen. Det er uvanlig å filme eller føre loggbok over dagens aktiviteter på kjøkkenet.

På den annen side virker heller ikke Experts begrunnelse for å hevde at kjøper selv er skyld i eksplosjonen særlig overbevisende. Selskapet har heller ikke anstrengt seg veldig for å undersøke saken, i følge Nordlys: 

"Finn Aagaard, pressekontakt for Electrolux, har forståelse for at hendelsen virket dramatisk for forbrukeren, men at skaden mest sannsynlig kom fra forbruket av komfyren."

Jeg savner premissene for konklusjonen om at skaden heller skyldes ytre påvirkning enn komfyrens egenskaper. Finnes det for eksempel undersøkelser som viser at hopping, dansing og generelle gledesscener i forbindelse med matlaging skaper svingninger som kan forårsake eksplosjon? Få se!

Electrolux fortsetter: " Dette kan skje av mystiske årsaker for forbrukeren. Herdet glass kan sprekke på grunn av feil spenning, ytre belastninger, og ting som ikke er synlige kan plutselig komme til uttrykk," sier Aagaard. Han mener at det muligens skulle granskes litt nærmere på hva årsaken til eksplosjonen er.

Det virker ikke umiddelbart som mer sannsynlig at ytre belastninger, og "ting som ikke er synlige" har forårsaket skaden, enn komfyrens egenskaper. Hvis Electrolux vil hevde dette, bør selskapet legge ned ressurser i å kartlegge årsaken. Slik kunne man kanskje avdekke noe interessant, som kan være relevant for forbrukere og produsenter generelt. Dette har selskapet ikke gjort.

"Det er ingen tvil om at hun burde fått en inspeksjon", fortsetter selskapets talsperson. "Reklamasjonsavdelingen kan ikke uten videre gi en forklaring på hvorfor en inspeksjon ikke ble foretatt. Derimot viser de til at hun kan sende komfyren til verksted i forbindelse med feilsøking og service av produktet."

Vanskelig å reklamere

Alle som har prøvd å reklamere på komfyrer, vaskemaskiner, frysere, og lignende, vet at dette er omstendelige øvelser med langvarig tvangslytting av telefonmusikk, "Press 4 for English", og mer eller mindre nyttige sentralbordsamtaler hos kjedebutikkene. Det er derfor ikke så vanskelig å sannsynliggjøre at den som opplever at komfyren eksploderer, vil sette pris på at produsenten sørger for at komfyren havner hos de som bør undersøke hva som er skjedd, om montering, omgivelser, temperatur, etc. kan ha spilt inn. Eksploderende komfyrer er tross alt ikke et ukentlig fenomen. Håper jeg.

Hvis grundige undersøkelser ikke gir noen klar konklusjon i retning av "feil bruk" av komfyren, hva nå det skulle være, dynegrøt med krutt?, chili con bensin?, burde produsenten la nåde gå for rett, selv om kunden ikke har klart å sannsynliggjøre at problemet skyldes produktet. Risikoen for produsenten virker liten i forhold til sannsynlig gevinst.

I denne konkrete saken later det til at kjøperen må vente på Forbrukerrådets konklusjon, og eventuelt en avgjørelse i Forbrukertvistutvalget hvis kjøper ikke får medhold i første runde. På denne måten blir det neppe noen ny komfyr før godt ut på nyåret, dessverre. Jussen er ikke automatisk på kjøpers side her fordi det kan være vanskelig å sannsynliggjøre hva som er skjedd. Men saken er lett å løse likevel, Electrolux. Hvor sannsynlig er det egentlig at kjøper har forårsaket skaden selv?