Hopp til innhold
Min side - meld sak

Mobilitetsgaranti

Det ligger i ordet at en mobilitetsgaranti er en garanti for at bileieren skal forbli mobil til tross for at det oppstår feil på bilen. De fleste norske bilimportører tilbyr en mobilitetsgaranti til sine kunder. Jeg vil her gi en kort oversikt over hva en mobilitetsgaranti (normalt) innebærer.

Garantien er ment å dekke de tilfellene der tekniske problemer ved bilen innebærer uforutsett stans. Normalt sett vil garantien ikke gjelde i de tilfellene der stansen er selvforskyldt, for eksempel dersom stansen skyldes feilfylling eller at bilen er tom for drivstoff. Ved stans innebærer en mobilitetsgaranti gratis frakt til nærmeste merkeverksted eller reparasjon på stedet dersom det lar seg gjøre. De fleste bilmerkene tilbyr denne veihjelpen innad i Europa, men enkelte tilbyr den også internasjonalt.

Leiebil i tre døgn

Dersom merkeverkstedet ikke kan reparere feilen umiddelbart, får kjøper en leiebil i det tidsrommet reparasjonen finner sted, ofte med en begrensning på tre døgn. I noen tilfeller er det mer hensiktsmessig for kjøper å vente på reparasjonen enn å kjøre videre med leiebil. Da dekker garantien som regel hotellopphold for bilsjåføren og eventuelle passasjerer i et døgn. 

Alltid reklamere skriftlig

Selve reparasjonskostnadene dekkes ikke av mobilitetsgarantien. Feilen kan være dekket av den alminnelige bilgarantien, men her må det tas en konkret vurdering. Dersom feilen ikke er dekket av bilgarantien, kan det hende at bileier selv må dekke reparasjonskostnadene. Men her er det viktig å være klar over at feilen kan være en kjøpsrettslig mangel som selger svarer for selv om den ikke dekkes av bilgarantien. Man kan og bør alltid reklamere skriftlig overfor selger for ikke å risikere å tape et eventuelt krav etter loven.

Les garantivilkårene

De fleste bilmerkene tilbyr en mobilitetsgaranti gratis til sine nybilkunder. Garantien tilbys normalt for en tidsperiode på enten tre eller fem år. For noen bilmerker er det i tillegg en begrensning på kjørelengde for at garantien skal gjelde. Som regel må bilmerkets serviceprogram følges og anbefalte reparasjoner utføres dersom mobilitetsgarantien skal være gyldig. Det er viktig å være oppmerksom på enkelte merker i tillegg krever bruk av merkeverksted for at garantien skal gjelde. Vi anbefaler at forbrukere alltid setter seg inn i garantivilkårene før kjøpsavtale inngås.

I januar i år utga Forbrukerrådet sin fjerde versjon av den såkalte bilgarantiguiden der de blant annet har laget en tabell over de ulike bilmerkenes garantivilkår. Blant de garantiene som undersøkes er bilmerkenes mobilitetsgarantier. Hele guiden finner du her.