Hopp til innhold
Min side - meld sak

Dine rettigheter ved netthandel

Netthandel er praktisk og nyttig, særlig når fysiske butikker er mindre tilgjengelige.  Når du handler i butikk, har du ikke krav på å bytte varen.   Når du handler på nett, har du derimot som utgangspunkt 14 dagers angrerett og i mange tilfeller åpent kjøp i 30 dager eller mer.

Angrerett 

Angrefristen gjelder 14 dager fra avtalen ble inngått, eller fra du som forbruker mottok varen. Hvis den næringsdrivende ikke gir opplysninger om angrefristen, er angrefristen 12 måneder.

Du trenger ikke begrunne hvorfor du vil benytte deg av angreretten. Det eneste du må gjøre, er å ta kontakt med selger senest den dagen angrefristen utløper.

Det holder å gi beskjed om at du angrer på kjøpet over telefon, men vi anbefaler å gjøre dette skriftlig (e-post) slik at du har bevis på at du har angret innen fristens utløp. 

De viktigste endringene i angrerettloven

Varen må leveres tilbake i samme stand og helst sammen med originalemballasje. Varen skal returneres i tilnærmet lik stand som du mottok den. Du kan prøve varen, men ikke ta den aktivt i bruk.  

Selger skal innen 14 dager returnere alle kostnader du har hatt ved kjøp av produktet, herunder standard leveringskostnad.

Har du kjøpt varen på internett eller annen type fjernsalg (postordre eller tv-shop), må du betale returkostnadene selv. Selger må opplyse om at det er du som forbruker som skal betale retur. Hvis ikke, må selger dekke dette.   

 

Åpent kjøp 

En del butikker har egne regler for "åpent kjøp", gjerne i 30 dager eller mer. Dette er et tilbud fra butikkens side, og er ikke noe du har krav på. Hvis butikken har lovet dette, har du imidlertid selvsagt rett til det.

I motsetning til angrerett kan butikken sette egne vilkår for åpent kjøp, men disse kan ikke gi deg dårligere rettigheter enn om angreretten hadde blitt benyttet.

Sett deg derfor inn i butikkens kundeløfte om åpent kjøp, og forskjellen mellom dette og angrerett.

 

100% fornøyd 

Noen butikker går enda lengre og tilbyr fornøydhetsgarantier. Disse har som åpent kjøp egne vilkår, men innebærer som regel at du kan prøve varen i et gitt antall dager og returnere den eller bytte den i en annen vare dersom den ikke var som forventet.

Sett deg inn i vilkårene til den enkelte butikk før kjøpet. 

 

Kjøper har klagerett 

Forbrukerkjøpsloven §§ 15 og 16 oppstiller en rekke krav til tingens egenskaper. I korte trekk skal tingen svare til forventningene som er skapt ved salget, og som normalt kan stilles til tilsvarende gjenstand. 

Svarer ikke varen til forventningene, har kjøper klagerett, og krav på retting/omlevering eller prisavslag/heving, forutsatt at hun eller han klager innen rimelig tid etter at man ble kjent med forholdet man mener er en feil. I forbrukerforhold er denne fristen aldri kortere enn to måneder, men vi anbefaler likevel at man forsøker å klage innen to-tre uker.

Det er ingen grunn til å utsette klageprosessen da dette tvert i mot kan skape utfordringer med å bevise det man mener er feil. Selgeren kan holdes ansvarlig i inntil to eller fem år, avhengig av hvor lenge tingen er ment å vare.  

 

Valg mellom retting eller omlevering 

Kjøper kan velge mellom å kreve at selgeren retter mangelen eller leverer tilsvarende vare, så sant dette lar seg gjøre. Unntaket er der omlevering blir uforholdsmessig dyrt for selgeren. Dersom kjøper krever retting eller omlevering, har selger mulighet til å tilby det motsatte. Selger har nemlig en utbedringsrett som innebærer at selger kan velge.

Hvis selgeren ikke sørger for retting eller omlevering, kan forbrukeren kreve prisavslag eller heving.  

Det er avsagt noen høyesterettsdommer som er retningsgivende for hvordan regelverket praktiseres, for eksempel hva som er "uforholdsmessig" dyrt i avsnittet over: 

I «Støvlett»-dommenRt. 2006 s. 179, krevet kjøper nye støvletter etter at en hæl falt av etter seks uker. Mens et nytt par ville koste butikken 450 kroner, ville retting kun koste 65 kroner og ta 2-3 dager. Retten kom derfor til at kjøper ikke kunne kreve et nytt par støvler. 

 

Ikke retting i det uendelige 

Forbrukere trenger ofte hjelp når selger ikke forholder seg til klager. Mange saker skyldes også at rettingen ikke gir ønsket resultat. Varen leveres tilbake uten at den er i orden, den går i stykker igjen med én gang, eller den leveres ikke tilbake i det hele tatt. 

Selger har normalt ikke mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Avhjelp inkluderer både retting og omlevering. Hvis avhjelpen vil ta lengre tid enn én uke, kan forbrukeren kreve en erstatningsgjenstand til rådighet i ventetiden (typisk lånetelefon).

Betingelsen er at dette anses som rimelig, ut fra forbrukerens behov for tingen og eventuelle ulemper selgeren påføres ved å stille tilsvarende gjenstand til rådighet.

Det er også viktig å merke seg at avhjelp skal skje innen rimelig tid og uten kostnad og vesentlig ulempe for forbrukeren. Avhjelp skal også skje uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren. 

 

Prisavslag eller heve kjøpet 

Hvis mangelen/feilen ikke rettes eller tingen ikke omleveres, kan kjøperen kreve prisavslag tilsvarende tingens verdiforskjell med og uten feil.

Dersom mangelen ikke er uvesentlig, kan kjøper kreve heving av kjøpet. Dette er typisk der mangelen er omfattende og av en viss karakter og der prisavslag ikke vil avhjelpe ulempen mangelen representerer. Kan tingen uansett ikke brukes som tenkt, hjelper det ikke å få et prisavslag.  

 

Klikk og klag 

Hvis du ikke kommer noen vei ved å klage til selger, kan du klage til Forbrukerrådet. Oppnås ikke enighet gjennom Forbrukerrådets mekling, kan saken klages videre til Forbrukerklageutvalget.  Forbrukerklageutvalgets vedtak er bindende på lik linje med en dom, med mindre en av partene tar den inn for domstolen.   

Med advokatforsikring fra HELP får du naturligvis hjelp av din advokat til å håndtere klageprosessen helt til saken er avgjort. 

 

Utenlandske nettbutikker 

Selv om de aktører som selger varer innenfor EU/EØS langt på vei skal følge de samme regler om angrerett og klagemulighet, varierer det hvor velfungerende returordningene er i internasjonale nettbutikker. Noen butikker har gode ordninger, andre bruker lang tid på å behandle returer og er tilbakeholdne med å tilbakebetale det du har krav på.

Undersøk returordningene og les gjerne referanser før du handler. Hvis du ikke kommer noen vei ved å klage på noe du har kjøpt fra en selger/forhandler i et EU-land eller på Island, finner du nyttig informasjon hos Forbruker Europa - slik klager du.

Forbruker Europa kan mekle når du har kjøpt varen av en næringsdrivende i EU/EØS. Du må imidlertid alltid forsøke å klage direkte til selger først. At du har forsøkt å klage til selger må dokumenteres, så bruk elektronisk kommunikasjon, og ta vare på korrespondansen.  

Hvis du vil vite mer, kan du høre på denne episoden av HELPpodden der vi snakker om rettighetene dine ved forbrukerkjøp.