Hopp til innhold
Min side - meld sak

Ansvarsgrunnlag for erstatning mellom seksjonseiere

Fra tid til annen får vi spørsmål om hva som skal til for at en seksjonseier skal bli ansvarlig for skader på en annens seksjon.

Dette vil typisk være når lekkasjer fra én leilighet forårsaker skade på en annens leilighet. Vi forutsetter med andre ord at skadeårsaken ligger innenfor noe seksjonseier har vedlikeholdsplikt for. Spørsmålet kommer til HELPs advokater for eksempel dersom våre kunder blir møtt med krav fra naboseksjon, eller om de ”føler seg” ansvarlig for skaden på naboseksjonen.

Objektivt ansvar, eller culpaansvar?

Hovedregelen i norsk ulovfestet erstatningsrett (utenfor kontraktsforhold) er at det må foreligge skyld for at man skal bli ansvarlig, såkalt culpaansvar.

I tillegg eksisterer et ulovfestet objektivt ansvar. Dette er historisk forankret i farlig virksomhet/farlig bedrift og begrunnet med at visse skadevoldere har mulighet til å pulverisere erstatningsbyrden, samt at det kan være vanskelig for skadelidte å føre bevis for uaktsomhet. Mellom seksjonseiere må det foreligge culpa for ansvar.

Jeg anbefaler dere å lese LB 2007/ 184641 som omhandler et slikt tilfelle. Eier av skadevoldende seksjon ble her ansett som culpøs, opplysninger i salgsdokumentene ved hennes kjøp ble sentrale i vurderingen av om hun var i culpa. Da hun hadde forholdt seg passiv til risikoopplysninger om baderommet (sprekker etc), ble hun ansvarlig for følgeskade.

Dersom hun hadde kjøpt et ”lytefritt” bad, hadde nok utfallet blitt motsatt. Altså da ville den uhendige naboen under måttet dekke skaden selv (dagliglivets risiko).