Hopp til innhold
Min side - meld sak

Rammelån – juridiske bivirkninger

I de seneste årene har såkalte rammelån/ flexilån blitt en veldig utbredt og populær form for låneavtale ved boligfinansiering.

Banken innvilger et lån med et bestemt maksbeløp og får tinglyst pantobligasjon tilsvarende maksimalbeløpet som sikkerhet. Kunden administrerer selv lånet via nettbanken og rammelånet gir således låntakeren stor fleksibilitet og nytte f.eks. i forbindelse med oppussing. Avtaleformen har opplagte fordeler både for kunde og bank. Avtaleformen kan imidlertid ha noen mindre heldige sideeffekter som er viktig for at folk er bevisst, dette gjelder spesielt der ektefeller eller samboere tar opp lån sammen.

Normalt administreres rammelån via ”hovedlåntakers” nettbank. Dette innebærer en risiko for at lånet økes (innenfor lånerammen) av den ene parten og pengene forbrukes eller unndras, mens begge hefter overfor banken for lånesaldoen. Dessverre skjer det at ektefeller/ samboere foretar illojale disposisjoner til skade for den andre. Selv om partene er økonomisk redelige og lojale, kan bruken av rammelån ha juridiske bivirkninger ved økonomiske oppgjør etter samlivs-/ ekteskapsbrudd. Lånenes fleksibilitet stimulerer til at man samler forskjellige lån, men ulempen er at dette forårsaker økt sammenblanding av partenes økonomi og senere bevisproblemer i forhold til å fastslå hvem som eier hva og partenes innbyrdes ansvar for gjelden.

Ekteskapsloven gir ektefeller med felleseie rett til ”skjevdeling” av formue som man hadde ved ekteskapsinngåelsen, eller som man har fått i arv eller gave fra andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet. Forutsetningen er at formuen er i behold og kan spores tilbake. Hvis en ektefelle benytter arv til å betale ned på felles rammelån, men dette etterfølges av nye økninger til forbruk, bil, nedbetaling av studielån, reiser, gaver etc. i etterfølgende år, kan det bli vanskelig å føre tilstrekkelig bevis for at arven er i behold og dermed kan skjevdeles ved et senere samlivsbrudd.

Inngåelse og fortløpende ajourføring av samlivsavtaler kan forebygge problemer som følge av sammenblandet økonomi. Ektefeller som mottar arv og gaver bør være varsomme med å sammenblande ”skjevdelingsformuen” dersom man vil benytte skjevdelingsretten ved et eventuelt senere brudd.